5 Financiële trends om in de gaten te houden

5 financiële trends voor finance professionals

5 Financiële trends om in de gaten te houden

In een snel evoluerende financiële wereld is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen die de sector vormgeven. Van opkomende technologieën tot verschuivingen in investeringspraktijken, hier zijn vijf financiële trends die jij als Finance professional absoluut niet uit het oog mag verliezen.

1. Decentralized Finance

De opkomst van Decentralized Finance (DeFi) en blockchain-technologie heeft aanzienlijke gevolgen voor jou als Finance professional. DeFi biedt directe toegang tot financiële diensten door tussenpersonen te elimineren, waardoor traditionele structuren worden uitgedaagd. Dit leidt tot financiële inclusie, waardoor mensen die traditioneel geen toegang hadden tot financiële diensten, zoals de underbanked, nu kunnen deelnemen aan de financiële markt. Bovendien verhoogt het de efficiëntie: transacties kunnen sneller en goedkoper worden uitgevoerd omdat ze niet hoeven te worden verwerkt door tussenpersonen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen voor zowel consumenten als bedrijven.

Als Finance professional moet jij dus niet alleen begrijpen hoe DeFi onze bestaande processen kan verstoren, maar ook hoe jij deze nieuwe technologieën kan integreren in strategieën voor kapitaalbeheer, investeringsanalyse en risicobeheer. Het is van essentieel belang dat je bewust bent van de potentiële voordelen en risico’s die gepaard gaan met deze evolutie, en dat je proactief reageert op de veranderende dynamiek van de financiële markten. 

Deze evolutie opent de deur naar efficiënter kapitaalbeheer, verbeterde investeringsmogelijkheden en op maat gemaakte financiële oplossingen. Het zal je in staat stellen om te profiteren van een meer transparante, toegankelijke en innovatieve financiële sector, waardoor je de strategieën kan verfijnen en dienstverlening kan verbeteren.

2. ESG Integratie

Het integreren van milieu-, sociale en governance-criteria (ESG) in investeringsbeslissingen is cruciaal geworden binnen Finance. Door deze criteria naast financiële gegevens te analyseren, ontstaat een compleet beeld van potentiële rendementen en risico’s. Als Finance professional is het essentieel dat je geavanceerde modellen kunt ontwikkelen die rekening houden met deze complexe factoren, en investeringsstrategieën kunt opbouwen die zowel financieel rendement als duurzame impact maximaliseren. Dit stelt jou in staat om duurzamere investeringsbeslissingen te nemen die niet alleen financiële winst genereren, maar ook een positieve sociale en ecologische impact hebben.

Een belangrijk aspect van ESG-integratie is het verminderen van de blootstelling aan zogenaamde ‘stranded assets’. Dit zijn activa die plotseling of voortijdig een waardevermindering ondergaan. Bijvoorbeeld, de overgang naar groene energiebronnen kan een bedreiging vormen voor het vermogen van traditionele energieleveranciers om waarde te creëren voor beleggers, tenzij zij zich aanpassen aan nieuwe vormen van energieopwekking. Door rekening te houden met ESG-factoren kunnen beleggers deze risico’s beter inschatten en hun blootstelling aan stranded assets verminderen.

Het integreren van ESG-factoren in je investeringsstrategie is dus niet alleen een krachtig instrument waarmee je je rol als verantwoordelijke speler in de financiële markten kan vervullen, maar het helpt je ook om beter voorbereid te zijn op toekomstige risico’s en kansen.

3. Regenerative Finance 

Regenerative Finance belichaamt een evolutie in de investeringsfilosofie, waarbij de nadruk verschuift van het minimaliseren van negatieve impact naar het actief stimuleren van positieve veranderingen. Dit houdt in dat er een overgang plaatsvindt van een focus op kortetermijnwinsten naar een meer omvattende benadering van investeringen, waarbij rekening wordt gehouden met de langetermijneffecten op zowel het milieu als de samenleving.

Als Finance professional vereist dit een diepgaand begrip van de complexe interacties tussen financiële markten, bedrijfsmodellen en maatschappelijke en ecologische systemen. Het vergt ook de vaardigheid om innovatieve investeringsstrategieën te ontwikkelen die waarde creëren op verschillende niveaus.

Een concreet voorbeeld hiervan is te vinden bij organisaties zoals Purpose. Zij maken gebruik van alternatieve financieringsoplossingen om vroegtijdige of niet-uitgelijnde investeerders uit te kopen en bedrijfsovernames te financieren. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om over te stappen naar een alternatieve eigendomsstructuur, waardoor ze op lange termijn kunnen groeien en slagen, terwijl ze hun missieverklaringen prioriteren en alle belanghebbenden dienen.

4. AI-Driven Predictive Analytics

AI-Driven Predictive Analytics biedt geavanceerde tools en technieken om de toenemende complexiteit van de financiële markten het hoofd te bieden. Door gebruik te maken van machine learning-algoritmen en big data-analyse kun je markttrends identificeren. Het systeem kan patronen en trends in de markt identificeren, die voor menselijke analisten mogelijk moeilijk te detecteren zijn, door machine learning-algoritmen toe te passen op historische marktgegevens. Bijvoorbeeld, het systeem kan vaststellen dat bepaalde industrieën meer groeipotentieel hebben dan andere op basis van historische gegevens en huidige marktomstandigheden.

Verder kan AI jou helpen bij het kwantificeren en evalueren van verschillende soorten risico’s die verband houden met investeringen, zoals marktrisico, sectorrisico, geopolitiek risico, enzovoort. Door gebruik te maken van big data-analyse kun je een dieper inzicht krijgen in hoe verschillende factoren de prestaties van een investering kunnen beïnvloeden. Het uiteindelijke doel van AI-Driven Predictive Analytics is niet alleen het leveren van inzichten, maar ook het vertalen van deze inzichten in actiegerichte strategieën. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om je portefeuille samen te stellen op basis van de trends en kansen die zijn geïdentificeerd door het systeem, en je kunt ook beslissen over risicobeheersingsmaatregelen op basis van de geanalyseerde risico’s. AI-driven predictive analytics zal leiden tot beter geïnformeerde beslissingen, verbeterde besluitvormingsprocessen en mogelijk hogere rendementen voor investeerders.

5. Cloud Computing

In de dynamische wereld van technologische innovatie speelt cloud computing een cruciale rol, vooral binnen de financiële sector. Deze technologie heeft de manier waarop financiële professionals werken ingrijpend veranderd. Laten we eens dieper ingaan op enkele essentiële aspecten: Cloud computing verbetert de mogelijkheden voor gegevensbeheer en -analyse. Het biedt geavanceerde tools voor opslag, verwerking en analyse van data, waardoor bedrijven waardevolle inzichten kunnen verkrijgen en datagestuurde beslissingen kunnen nemen. Denk aan het analyseren van grote hoeveelheden data, het voorspellen van markttrends en het beheren van risico’s. Cloud computing voorziet in de tools en technologieën die nodig zijn voor deze taken.

Een ander belangrijk voordeel is kostenbesparing. In plaats van te investeren in dure IT-infrastructuur, betalen bedrijven alleen voor wat ze daadwerkelijk gebruiken. Ze kunnen gemakkelijk opschalen wanneer hun behoeften veranderen. Dit maakt cloud computing niet alleen efficiënter, maar ook kosteneffectiever. Daarnaast stimuleert cloud computing innovatie. Bedrijven kunnen snel nieuwe toepassingen ontwikkelen en implementeren. Dit helpt hen om concurrerend te blijven in de snel veranderende financiële wereld. Tot slot draagt cloud computing bij aan duurzaamheid. Door efficiënter energiegebruik en minder uitstoot van broeikasgassen verkleinen bedrijven hun ecologische voetafdruk.

Voor finance professionals betekent cloud computing een wereld van mogelijkheden. Het resultaat? Beter geïnformeerde beslissingen, verbeterde besluitvormingsprocessen en mogelijk hogere rendementen voor investeerders.

 

Deze trends vertegenwoordigen een uitdaging en een kans voor jou als Finance professional om je vaardigheden, kennis en expertise aan te scherpen in een steeds complexere en dynamische financiële wereld. Het vereist een voortdurende toewijding aan leren, aanpassen en innoveren, evenals een diepgaand begrip van zowel de technische als de menselijke aspecten van financiële besluitvorming. Met de juiste mindset en vaardigheden kan jij een centrale rol spelen in het vormgeven van de toekomst van Finance en het creëren van waarde binnen je organisatie en voor je stakeholders

Servant leadership in een future proof Marketing team

joris-van-aken

Servant Leadership in een future proof Marketing team

 

In onze podcast Xtra human insights, deelt Joris Van Aken, Digital Lead bij Telenet, zijn waardevolle inzichten over het samenstellen en leiden van een future proof Marketing team. Telenet is de grootste aanbieder van televisie, internet en telefonie in Vlaanderen, met als missie om hun klanten de beste connectiviteit, het leukste entertainment en de meest optimale bedrijfsoplossingen te leveren.

Samen met Ellen Vanvlasselaer, Business Development Director & Partner bij clearXperts, en Arne Vanvlasselaer, Business Unit Manager & Partner bij clearXperts ontrafelen we de ins en outs van een future proof Marketing team.

Het ideale Marketing team

In een future proof Marketing team moet er een minimale kennis van digitale marketing aanwezig zijn. De knowhow over het runnen van een campagne, zowel online als offline, is van cruciaal belang. Dit in combinatie met de ondersteuning van digitale agencies is de “key to success”.

Ook zorgt het inschakelen van externe werkkrachten of consultants, bij een gebrek aan expertise in het team, voor een snelle kwaliteitsinjectie. Interne en externe expertises combineren is dus belangrijk bij het construeren van een future proof team.

Inzichten, analyses en tools, de 3 must-haves

De meest gegeerde profielen binnen marketing hebben momenteel drie gemeenschappelijke eigenschappen.

Ten eerste is een basiskennis over hoe je geld kan investeren in online kanalen van cruciaal belang. De uitgaven in digital advertising stijgen elk jaar, dus zijn bedrijven op zoek naar marketeers die dit budget op de juiste manier kunnen investeren.

Alles is meetbaar in digital marketing. Daarom krijgt een analytisch profiel vaak een streepje voor. Toch is enkel analytisch ingesteld zijn niet meer voldoende. De vertaalslag van de cijfers moet immers nog gemaakt worden naar de andere teams in het bedrijf. Het duidelijk presenteren en toelichten van de cijfers speelt dus ook een grote rol in het huidige digitale landschap.

Ten laatste is een technische kennis van diverse marketing tools een pluspunt. Er zijn tegenwoordig enorm veel tools beschikbaar en de meeste bedrijven werken met verschillende tools. Het is dus belangrijk om op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen.

Soft skills met impact

Welke soft skills moet een Marketing profiel nu precies hebben? 

Een expert die altijd achter zijn of haar laptop zit, is niet wat bedrijven zoeken. De ideale marketeer weet te navigeren binnen een organisatie en kan interne stakeholders managen. Door duurzame relaties met stakeholders te onderhouden, wordt de kans op een succesvolle samenwerking groter, waarvan je als bedrijf de vruchten kan plukken.

Servant Leadership

Goed leiderschap begint bij een goede verstandhouding. Wanneer alles binnen een team bespreekbaar is en je elkaar kent, ben je als team onverslaanbaar. Dingen bespreekbaar maken in een team, zorgt voor vertrouwen en kennis van elkaars profiel: wat zijn iemands sterktes en waarin is hij of zij minder goed? Als teamleden de kans krijgen zichzelf te zijn, gaan ze altijd floreren.

Servant leadership is ook vertrouwen in je teamleden en hen de kans geven om te “shinen”. Wanneer zij vanuit hun expertise zaken kunnen delen binnen de organisatie, geef je je teamleden een gevoel van ownership en autonomie.

De kwartaalkadans

Hoe vang je binnen een Marketing team bewegingen op zonder het optimaal functioneren te belemmeren?

Agile werken is eerst en vooral een grote hulp. Door het in kaart brengen van de belangrijkste prioriteiten per kwartaal met de bijbehorende capaciteit en het beschikbare budget, is het mogelijk om in één oogopslag te identificeren waar de gaten in de teams zitten. Dit kan een gat zijn qua workload, maar ook qua kennis.

Interne verschuivingen of het aanwerven van consultants via een externe partner kunnen helpen om deze gaten snel op te vullen met de juiste profielen.

Het Gen-Z vraagstuk

Om Gen-Z te bereiken en te overtuigen zijn vaak andere tools nodig dan de traditionele Marketing tools. Een nauwe samenwerking met HR is noodzakelijk om een mooi communicatieplan samen te stellen voor het bereiken van deze doelgroep.

Een aantrekkelijk loonpakket en een Young Grads programma helpt Telenet om young potentials te laten proeven van alle facetten die het bedrijf te bieden heeft. Zo kunnen ze, in het begin van hun carrière, zelf ontdekken welke richting ze uit willen. Vaak twijfelen jongeren binnen Marketing & Communicatie over waar ze naartoe willen na het afstuderen. Een Young Grads programma kan hen helpen deze beslissing op een onderbouwde manier te maken.

Een gouden raad van Joris

Expertise is belangrijk en kan je ver brengen wanneer je van de schoolbanken komt. Toch is het nog belangrijker om te kunnen meedraaien, open te staan voor feedback en samen te werken binnen een organisatie. Deze soft skills worden vaak over het hoofd gezien in het begin van een carrière.

Complementariteit voor een future proof HR team

future-proof-hr-team

Complementariteit voor een future proof HR team

 

In onze podcast Xtra human insights, deelt Karin Van Roy, CHRO bij Arvesta, haar waardevolle inzichten over het samenstellen en leiden van een future proof HR team. Arvesta is de grootste leverancier voor de lanbouw in België, maar fungeert ook wereldwijd als de go-to leverancier voor specifieke producten in de landbouwsector.

Benieuwd? Samen bekijken we hoe zo’n team er idealiter uitziet, wat de perfecte mix van soft & hard skills is en wat het belang is van complementariteit voor een future proof HR team.

Complementariteit is key

Complementariteit is hét keyword voor een future proof HR team. Het team moet:

 • Goed kunnen omgaan met data;
 • Project management beheersen;
 • Business knowledge hebben;
 • Agile zijn;

Data-driven HR is de toekomst, waardoor digital skills alsmaar belangrijker worden. Ook zijn soft skills zoals project management en flexibiliteit cruciaal. Deze skills, in combinatie met een uitgebreide business knowledge, vormen de holy grail van een future proof HR team.

Het ideale rekruteringsproces?

Je rekruteringsproces is maar zo goed als je het opzet. Een business case en een aantal oefeningen geven vaak een beeld van hoe kandidaten denken, maar niet per sé of zij in je bedrijfscultuur passen.
De ideale vraag om dit te achterhalen bestaat echter niet. Geen enkel rekruteringsproces is waterdicht en we weten nooit écht zeker of een kandidaat de juiste persoon is of niet. Je kan enkel vertrouwen op je buikgevoel, dat vaak juist zit en soms de bal misslaat.

De “ships” die de boot recht houden

Welke soft skills moet een HR profiel idealiter hebben? Leadership en ownership zijn de twee belangrijkste pijlers. Een “het kan niet” mentaliteit, is een enorme boosdoener. Hulp durven vragen aan je team en je kwetsbaar kunnen opstellen is cruciaal.
Verder zijn resultaatgericht werken en het stellen van vragen belangrijke eigenschappen voor een HR profiel. De tijd van “de baas weet alles” is voorbij. Daarom is het als HR leidinggevende van groot belang om te communiceren en de verwachtingen van je teamleden te managen.

Wellbeing als KPI

Hoe beter mensen zich voelen in een bedrijf, hoe beter ze gaan presteren. Daarom is wellbeing de belangrijkste, doch onmeetbare KPI. De meetbare KPI’s kunnen nooit bereikt worden als deze pijler niet goed zit.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat werknemers enkel op hun sterktes moeten ingezet worden. Af en toe de grenzen overschrijden kan nooit kwaad in een ondersteunende omgeving. Je leert namelijk nooit zonder een keer tegen de muur te lopen. Wanneer dit gebeurt, heb je een team om de klap op te vangen.

Wat zijn de go-to elementen bij aanwerving?

Uiteraard gaat het aanwervingsproces voor een externe werkkracht iets sneller dan voor een vaste aanwerving. Externe werkkrachten zijn vaak heel flexibel en multi-inzetbaar door hun diverse voorgaande ervaringen.
Toch komen dezelfde pijlers steeds terug. Past de kandidaat bij het bedrijf en bij de doelgroep? Is het een aangenaam gesprek en heb je een goed buikgevoel? Als voorgaande vragen positief beantwoord worden, dan is een solide samenwerking mogelijk.

HR managers zijn geen contractmanagers

Bij het opvangen van bewegingen in een team zijn twee zaken enorm belangrijk: snelheid en focus op welk profiel er nodig is. Het type contract kan in de tweede fase bekeken worden. De aard van het project zal snel duidelijk maken of een tijdelijke werkkracht nodig is, of er iemand intern doorgeschoven kan worden. 

Een vaste partner voor tijdelijke ondersteuning kan zeker helpen om in een noodsituatie snel een pool aan kwalitatieve externe werkkrachten ter beschikking te hebben. Een goede relatie met je partnerbedrijf is van cruciaal belang, want dan zijn de profielen die aangeboden worden sneller een match met wat je zoekt.

De wereld in verandering

De wereld is de laatste jaren enorm veranderd. Diversiteit vormt voor sommige bedrijven of recruiters een drempel. Om wellbeing te garanderen moeten we er echter voor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn binnen het bedrijf, ongeacht hun seksuele oriëntatie, gevoel, huidskleur of nationaliteit. 

Als je een cultuur van veiligheid voor iedereen kan bouwen, dan komt diversiteit vanzelf. Belangrijk is dat je altijd blijft investeren in wellbeing en diversiteit. Multicultureel betekent niet per sé veel mensen van andere origines, maar eerder diverse mensen die zich goed in hun vel voelen. Dat is echter veel moeilijker dan KPI’s stellen op basis van uiterlijke kenmerken.

Self awareness voor een future proof finance team

future-proof-finance-team

Self awareness voor een future proof Finance team

 

In onze podcast Xtra human insights, deelt Christine Verslyppe, Accounting EMEA Director bij Terumo Europe, haar waardevolle inzichten over een toekomstbestendig Finance team samenstellen en leiden. Terumo is gespecialiseerd in medische apparatuur met België als shared service center voor Europa.

Benieuwd? Samen bekijken we hoe zo’n team er idealiter uitziet, wat de perfecte mix van soft & hard skills is en wat het belang is van self awareness voor een future proof Finance team. 

Diversiteit voor een solide team

Hoe ziet een future proof team eruit in Finance? Diversiteit is key. Denk aan een mix van verschillende

 • competenties;
 • hard skills;
 • diploma’s;
 • ervaringen;
 • persoonlijkheden. 

Deze diversiteit zorgt voor een fascinerend geheel aan werkkrachten. Zeker als alle neuzen in dezelfde richting staan. Het is belangrijk dat iedereen dezelfde richting uitgaat aan dezelfde snelheid. En die snelheid is uiteraard aangepast aan het tempo waarop een bedrijf evolueert. Flexibiliteit is dus ook een essentiële eigenschap. 

Een open en frequente communicatie 

Een gemeenschappelijke focus vereist open en frequente communicatie. Je team moet weten waarnaar het bedrijf evolueert. 

Is niet iedereen het eens met die visie? Of zijn er onduidelijkheden? Een goede manager geeft z’n teamleden de kans om te reageren met vragen en suggesties. Je leert ontzettend veel bij van deze feedback. 

Een perfecte mix van hard & soft skills

Maar hoe ziet een ideaal Finance profiel er specifiek uit?

Een accounting-profiel moet uiteraard de accounting basics kennen. Wat de verdere hard skills betreft, zijn diploma’s niet per se een must. Dat kan eventueel worden gelijkgetrokken met ervaring. Op vlak van soft skills, is het vooral belangrijk dat iemand precies, gestructureerd en creatief kan werken.

Verder is self awareness of zelfbewustzijn essentieel. Weet die persoon wat zijn sterktes én zwaktes zijn? Is de klik er? Past die persoon in je team? 

Die self awareness gaat verder dan je eigen persoon. Teamleden moeten zich niet alleen bewust zijn van zichzelf, maar ook van hun collega’s en hun goede (en minder goede) eigenschappen. 

Wil je bij een aanwerving te weten komen of een persoon zelfbewust is? Dat kan je bijvoorbeeld achterhalen door ervaringen uit het verleden te bevragen. Dat hoeft niet enkel op professioneel vlak, maar kan zeker ook op persoonlijk vlak.

De rol van een Finance manager

Als Finance manager is het cruciaal om veel te luisteren en zo te identificeren wat mensen in hun mars hebben. Bij introvertere personen is het soms zoeken hoe je dit eruit kan halen.

In een team is het belangrijk om te kijken waar je elkaar kan aanvullen en compenseren. Geef als manager iedereen de vrijheid om hun specialisaties te ontdekken. En geef ze ook de erkenning en de kans om daarop verder te bouwen.

Peers van andere afdelingen die contact hebben met jouw teamleden, kunnen helpen om daarbij een beeld te vormen. Zo kom je dingen te weten waar je je misschien zelf niet bewust van bent. Bepaalde profielen kunnen op deze manier verrassend uit de hoek komen!

War for talent 

Het wordt moeilijker en moeilijker om talenten te vinden. Jongere sollicitanten willen vaak veel én het moet vooruitgaan. Die drive is fijn, maar anderzijds hebben ze ook veel meer keuze dan vroeger. Nu moet jij hen overtuigen als werkgever. Dat doe je het best door zo transparant en open mogelijk te zijn tijdens het sollicitatiegesprek. Met een eerlijke en enthousiaste aanpak vang je vaak de juiste profielen.

Back-upsysteem of externe werkkrachten

Als mensen tijdelijk wegvallen, door ziekte bijvoorbeeld, is een back-upsysteem een handige oplossing. Dan kan het team roteren. Bij zo’n systeem is het belangrijk dat iedereen ervoor gaat en voor elkaar inspringt. Een teamlid kan zich niet beperken tot één bepaalde functie, maar moet zich flexibel opstellen. 

Op langere termijn is dat echter niet vol te houden. Dan kan je een externe tijdelijke werkkracht zoeken. Dan is het ook een opportuniteit om de verdeling van de taken in je team te herbekijken en eventueel te herstructureren.

Verschillende generaties op de werkvloer

De connectie tussen verschillende generaties is soms moeilijk. De jongere collega’s willen vooruit: alles moet snel gaan, want dat zijn ze gewoon. De oudere generatie wil op een rustiger tempo vooruit. Ze denken liever eerst na alvorens knopen door te hakken.

Een goede benadering voor deze kloof is om je als manager kritisch op te stellen tegenover elke partij. Wat is de reden dat zij zo denken? En hoe kan je ondanks de verschillen een brug slaan tussen de diverse generaties?

Zelfreflectie als slotanalyse

De belangrijkste afsluitende tips van Christine voor Finance managers is zelfreflectie. Weet wat je kan en wat je minder goed kan. En ook wat je graag doet en absoluut niet wilt doen. 

Zorg ervoor dat je echt probeert te leren waar je niet goed in bent en laat je begeleiden, door HR bijvoorbeeld. Zo leer je beter communiceren, luisteren en de zaken breder te bekijken

De switch naar agile teams: enkele sterktes op een rijtje

agile-teams

De switch naar agile teams: enkele sterktes op een rijtje

 

Hoe ziet een future proof team eruit voor Sofie Van Eeckhoutte, Marketing Chapter Lead bij Engie? In deze aflevering van de clearXperts podcast, Xtra human insights, vertelt Sofie hoe de switch naar agile teams hen nog sterker maakte. 

Ellen Vanvlasselaer, Business Development Director & Partner bij clearXperts, en Arne Vanvlasselaer, Business Unit Manager & Partner bij clearXperts, gingen in gesprek met Sofie over het samenstellen en leiden van een future proof Marketing team.

 

Future proof teams: een agile perspectief
Als Chapter Lead bij Engie, zoekt Sofie voortdurend naar de juiste mensen voor de juiste polyvalente teams. Voor haar is een future proof team een agile team. Zo’n team opereert op een flexibele manier, waarbij marketeers hun rol vervullen in nauwe samenwerking met andere disciplinesTeams worden samengesteld als squads, waar autonomie centraal staat. Een squad bestaat uit een tiental mensen uit verschillende disciplines, zoals een productontwikkelaar, marketeer, salescoördinator en implementatiespecialisten. Het doel is om een soort start-up-/kmo-modus te creëren, waarin marketeers directe toegang hebben tot stakeholders en zo snel producten bij de klant kunnen brengen. 

Marketeers bij Engie worden gezien als T-shaped professionals. Naast diepgaande marketingkennis moeten ze een brede mindset, kijk en vorming hebben om effectief samen te werken binnen diverse teams. En uiteraard om hun product snel aan de klant voor te leggen.

Maar hoe vertaal je zo’n brede mindset in hard en soft skills?

Het belang van mindset in werving

Bij het werven van marketeers is een goede mindset belangrijker dan specifieke ervaringen. Een diploma en ervaring zijn uiteraard een goed begin, maar een proactieve en authentieke mindset tijdens sollicitatiegesprekken is doorslaggevend. Het vermogen om door te vragen én moeilijke vragen te durven stellen, zijn cruciale kwaliteiten.

Hoe kan je deze mindset beoordelen tijdens een sollicitatiegesprek? Er is immers geen specifieke vraag om dit te weten komen. Doorheen het gesprek wordt dit vaak duidelijk wanneer je een moeilijke vraag stelt waar men niet meteen het antwoord op heeft. Durft men hierop een eerlijk antwoord te geven of nee te zeggen? 

Hard skills voor een future proof team
Marketeers moeten klantcentrisch kunnen denken om future proof te zijn. Als marketeer moet je de pijnpunten en noden van de klant immers diepgaand kunnen analyseren. Je moet een strategie kunnen begrijpen én doorvertalen naar een marketing plan op maat van de klant. 
 
Naast een open mindset is ook data-expertise meer dan ooit essentieel. Denk maar aan de digitale revolutie en het inzetten van artificiële intelligentie. 
 
Leiderschap in een agile omgeving
In plaats van traditionele hiërarchieën hebben agile teams een product owner, een soort manager binnen het team. Al nemen ze die term bij Engie niet graag in de mond. Met hun agile aanpak hebben ze namelijk enkele hiërarchische niveaus uit de organisatie weggehaald.
 
Het ‘managementmodel’ bij Engie is er eentje van circulariteit waar mensen zich gemakkelijk horizontaal bewegen. Deze aanpak stimuleert diversiteit en expertise. Het resultaat? Mensen krijgen een groter verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen een impact creëren.
 
De rol van een product owner is om op basis van de strategische richtlijnen te bepalen wat er moet gebeuren. Om het kader zo duidelijk mogelijk te schetsen, zodat iedereen in het team autonoom de objectieven kan bereiken. Een product owner moet zijn team een beetje loslaten en hen in de juiste richting sturen. 
 
Omgaan met de war for talent
Tijdens de zoektocht naar de juiste profielen combineert Engie interne en externe werknemers. Een 50/50-mix van interne en externe marketeers is een goede basis. Externe krachten brengen frisse perspectieven en ervaringen uit andere sectoren, wat de organisatie verrijkt. Maar uiteraard is ook de in depth-kennis van interne werknemers van onschatbare waarde. 
 
Om ervoor te zorgen dat interne en externe teamleden één team zijn én blijven, wordt er sterk ingezet op knowledge sharing en teambuilding. Engie behandelt alle teamleden op dezelfde manier, ongeacht hun aanstellingsvorm.
 
De gouden tip voor Marketing managers
Als marketing team is het cruciaal dat je zo dicht mogelijk bij je klanten en stakeholders staat. Daarom laat je je marketeers best eens werken in een operationele omgeving. Denk maar aan een callcenter of een salesomgeving waar ze de klanten écht leren kennen. Zo kunnen ze de pijnpunten van de klant duidelijk in kaart brengen en vermijd je dat ze in hun ivoren toren blijven.  

Hoe ziet een future proof HR team eruit?

future-proof-hr-team

Een future proof HR team

Tijdens de eerste aflevering van de clearXperts podcast, Xtra human insights , bespraken we met Els Overbergh, Chief HR Officer bij Baloise, hoe je als manager een future proof HR team kan samenstellen en leiden.

In de snel evoluerende wereld van HR is het cruciaal om

 • vooruit te denken;
 • te anticiperen op veranderingen;
 • en om een team te creëren dat bestand is tegen toekomstige uitdagingen.

Ellen Vanvlasselaer, Business Development Director & Partner bij clearXperts, en Charlotte Peeters, Business Manager HR/Finance bij clearXperts, gingen in gesprek met Els over wat het betekent om een future proof HR team samen te stellen en te leiden. 

Wat typeert een future proof HR team?

Een future proof HR-team is divers met uiteenlopende ervaringen, leeftijden, opleidingen en gender. Dit zorgt voor rijke discussies en verschillende perspectieven in je team. In een steeds diverser wordende bedrijfsomgeving is het immers cruciaal om deze verschillende invalshoeken te omarmen.

Wat zijn de belangrijkste soft en hard skills binnen HR?

Connectie en communicatie zijn essentieel voor een HR-professional. Het vermogen om te luisteren, te begrijpen wat er leeft en patronen te herkennen in problemen en oplossingen zijn van onschatbare waarde.

Ook belangrijk zijn

 • technische vaardigheden;
 • kennis van wetgeving en fiscaliteit;
 • datagedreven besluitvorming.

Een gezonde dosis kritisch denken en het vermogen om uit te dagen zijn eveneens onmisbare eigenschappen.

Wat is de rol van een HR manager?

Managers spelen een cruciale rol in de creatie van future proof teams. Zij moeten

 • richting geven aan het team;
 • keuzes maken;
 • een sterk team opbouwen dat van elkaar leert en elkaar versterkt.

Knopen doorhakken als leider is belangrijk. Als HR-manager verlies je je namelijk nogal snel in allerhande problematieken en te hulpvaardig willen zijn.

Hoe ga je het best om met de war for talent?

Een future proof team bouwen gaat hand in hand met leren. Learning on the job, het uit de comfortzone trekken van teamleden en voortdurende dialoog zijn cruciaal. Wat loopt er goed of minder goed? Waar kunnen we onze medewerkers helpen?

Ook het stellen van vragen, het bekijken van situaties vanuit verschillende invalshoeken en een het creëren van een kritische blik zijn belangrijke aspecten in dit proces. Zo’n kritische blik kan je jezelf aanmeten door een andere bril op te zetten en jezelf in de schoenen te plaatsen van anderen.

Hoe bouw je een sterk team?

Een onderwerp dat reeds lang op tafel ligt, maar de laatste jaren acuut is geworden, is de war for talent.

Een waardevolle tip: bekijk waar het potentieel in de markt zit dat nog niet is aangeboord. Kan je bepaalde profielen niet vinden? Dan kan je bijvoorbeeld het potentieel van mensen zonder ervaring aanboren. Zowel intern als extern kan je met opleidingen een instroom aan werkkrachten creëren.

Er zijn veel kanalen die we kunnen aanspreken, maar dit vraagt consistente, aanhoudende inspanningen.

Hoe trigger je een growth mindset?

De eerste stap naar het stimuleren van een growth mindset is communicatie. Ga in gesprek met je mensen, luister naar hun zorgen, dromen en ambities. Door open te staan voor hun ideeën creëer je een omgeving waarin ze zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Een ander belangrijk aspect is anderen aanmoedigen om buiten hun comfortzone te stappen.

Maar het is ook cruciaal om een ondersteunend netwerk op te bouwen. Laat mensen weten dat ze niet alleen zijn in hun reis naar groei. Moedig samenwerking aan, zodat ze van anderen kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Een ondersteunende omgeving biedt de veiligheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Hoe ga je om met bewegingen in je team?

In grote organisaties is er vaak een aanzienlijk verloop van personeel en langdurig zieken. Wanneer medewerkers uitvallen, zijn er verschillende oplossingen mogelijk.

Eerst en vooral kan de extra workload opgevangen worden door het team. Meestal is er toch een bereidwilligheid om voor elkaar in te springen, waar mogelijk. Ten tweede kan je naar de prioriteiten gaan kijken: wat is écht essentieel? Wat kunnen we eventueel uitstellen?

Ten derde kan je beroep doen op extern, tijdelijk talent via consulting of interim management om piekmomenten in de workload op te vangen, of om specifieke expertise binnen te brengen Het voordeel? Consultants werken zich heel vlot in en zijn snel onboard. Ze hebben vaak een andere blik die erg verrijkend kan zijn voor jouw organisatie. En als ze een goede fit zijn binnen jouw team werkt dat enorm goed.

Wat met generatieverschillen op de werkvloer?

De sleutel hier is verbinding creëren, in gesprek gaan en luisteren naar wat er speelt op de werkvloer, ongeacht de leeftijdsgroep. Het is belangrijk om voeling te houden met de werknemers.

De carrièreontwikkeling van de jongere generatie, zoals Gen Z, kan behoorlijk snel gaan, wat niet altijd het geval is voor andere generaties. Om dit verschil te overbruggen, is open communicatie essentieel. Het is belangrijk om te begrijpen dat de snelheid waarmee iemand zijn loopbaan ontwikkelt, kan variëren. Hoewel leren tijd kost, is het cruciaal om te luisteren naar de behoeften van elke medewerker. Het is de verantwoordelijkheid van HR-managers om te begrijpen waar mensen zich comfortabel bij voelen en voldoende variatie te bieden.

Een effectieve manier om dit te bereiken, is door kritisch na te denken over onze eigen verwachtingen. Deze zelfreflectie helpt aanzienlijk in de dialoog. Daarnaast kunnen praktijken zoals van perspectief veranderen, waarbij medewerkers gedurende enkele maanden in een ander team werken, en het ‘shadowen’ van een andere afdeling voor een dag of enkele dagen, helpen om begrip en respect te kweken voor de diversiteit aan ervaringen en perspectieven op de werkvloer.

Afsluitende tip

Ben je een professional die willen doorgroeien als beslissingsnemer in future proof teams? Durf springen en durf hulp te vragen.

Het is enerzijds een must om risico’s te nemen en niet altijd voor zekerheid te kiezen . Soms moet je gaan voor een andere functie, bedrijf, sector, etc. Die verandering brengt je ontzettend veel bij.

Anderzijds is je carrière een voortdurend leerproces, waarbij ervaringen delen met collega’s en de mensen om je heen van onschatbare waarde is.

De duurzaamheidsrapportage onder de loep

duurzaamheidsrapportage

Finance in transitie: duurzaamheidsrapportage onder de loep

Als Finance professional sta jij aan het roer van de cijfers en analyses die de kern vormen van de bedrijfsvoering. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de duurzaamheidsrapportage, die voor veel bedrijven een wettelijke vereiste wordt. Hoe kan jij met behulp van de juiste analyses bijdragen aan de duurzame groei van een organisatie? In deze blog gaan we dieper in op enkele concrete uitdagingen, kansen en toekomstige trends.

Specifieke uitdagingen voor Finance professionals

Traditioneel is de focus binnen de financiële wereld gericht op het behalen van winst, het minimaliseren van verliezen en het handhaven van evenwichtige balanscijfers. Maar de opkomst van de duurzaamheidsrapportage heeft een paradigmaverschuiving teweeggebracht. Het betekent dat je als Finance professional niet alleen de financiële prestaties bekijkt, maar ook de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij. Bij duurzaamheidsrapportages moet je bovendien navigeren door gegevens die minder tastbaar zijn en moeilijker te kwantificeren. Denk hierbij aan het meten van de ecologische voetafdruk of het evalueren van sociale verantwoordelijkheid. Vervolgens moet je deze complexe gegevens vertalen naar meetbare informatie die in de financiële rapportages kunnen worden opgenomen. 

In plaats van puur financiële gegevens te analyseren, moet je als Finance professional de financiële impact van duurzaamheidsbeslissingen dus begrijpen. Op basis van jouw financiële analyses moet je een antwoord kunnen geven op vragen zoals: hoe zou een investering in energiezuinige apparatuur de winstgevendheid van het bedrijf beïnvloeden? 

Het begrijpen en naadloos integreren van deze factoren in financiële rapportages vereist niet alleen het ontwikkelen van een breder begrip van duurzaamheid, maar ook het uitbreiden van je vaardigheden. Het vraagt om een compleet nieuwe kijk op de bedrijfsprestaties, waarbij duurzaamheid en financiële gezondheid hand in hand gaan. Dit vergt een flexibele mindset en een bereidheid om jouw vaardigheden aan te passen aan deze snel veranderende dynamiek.  

Kansen voor Innovatie

Naast deze uitdagingen, biedt de duurzaamheidsrapportage uiteraard ook aanzienlijke kansen. Het streven naar duurzaamheid is niet alleen ethisch verantwoord, maar vormt ook een waardevolle zakelijke troef. Organisaties die een sterke focus hebben op duurzaamheid zijn aantrekkelijker voor investeerders, vergroten hun veerkracht in de markt en versterken hun concurrentiepositie op de lange termijn. 

Voor Finance professionals opent de duurzaamheidsrapportage de deur naar innovatie en biedt het nieuwe manieren om waarde te creëren. Het vergt een bredere kijk op investeringen en financiële besluitvorming, waarbij duurzaamheidsfactoren steeds meer een integraal onderdeel worden van financiële analyses en investeringsbeslissingen. Door duurzaamheidsaspecten te integreren in financiële rapportages en analyses, kan jij een cruciale rol spelen bij het identificeren van kansen voor bedrijven om efficiënter met middelen om te gaan, kosten te verlagen en tegelijkertijd waarde te creëren op sociaal en ecologisch gebied. Het begrijpen en implementeren van de duurzaamheidsrapportage biedt jou niet alleen nieuwe kansen om je expertise te vergroten, maar ook om de toekomst van bedrijfsstrategieën positief te beïnvloeden en bij te dragen aan duurzame groei. 

Toekomstige trends in de duurzaamheidsrapportering 

Blockchain 

Voor data-georiënteerde Finance professionals biedt blockchain nieuwe mogelijkheden. Het gebruik van deze technologie kan de betrouwbaarheid van duurzaamheidsgegevens immers vergroten. Zo kan je bijvoorbeeld een blockchain-systeem implementeren om de traceerbaarheid van duurzame gegevens binnen de organisatie te verbeteren. Het gebruik van blockchain in de duurzaamheidsrapportage kan bovendien helpen bij het verbeteren van de transparantie in toeleveringsketens, waardoor je nauwkeurigere duurzaamheidsgegevens kan verzamelen en rapporteren. Dit kan jou helpen bij het identificeren van trends, risico’s en kansen met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf 

Stakeholderbetrokkenheid 

Voor jou als Finance professional is stakeholderbetrokkenheid van cruciaal belang. Je rol vereist het communiceren van duurzaamheidsprestaties aan diverse belanghebbenden, een uitdaging die je vast herkent. Het gaat niet alleen om het leveren van nauwkeurige informatie, maar ook om het creëren van boeiende rapporten die zowel intern als extern relevant zijn. Interactieve dashboards worden steeds vaker gebruikt om complexe duurzaamheidsgegevens begrijpelijk en aantrekkelijk te presenteren. Dit biedt jou een waardevol hulpmiddel om de aandacht van stakeholders te trekken en hun betrokkenheid te vergroten.

 

Jouw rol als Finance professional staat dus centraal in de evolutie naar duurzame bedrijfspraktijken. De opkomst van duurzaamheidsrapportage daagt jou uit om verder te kijken dan enkel financiële cijfers. Het vertalen van complexe duurzaamheidsgegevens naar meetbare financiële informatie is een uitdaging, maar biedt tegelijkertijd een unieke kans om als sleutelfiguur duurzame bedrijfsstrategieën vorm te geven voor een veerkrachtige toekomst.

clearXperts bij City Pirates

city-pirates

clearXperts bij City Pirates

Bij clearXperts gaan we voor een ‘Xtra human’ aanpak, die we actief willen uitdragen. Niet alleen naar onze medewerkers en klanten, maar ook naar de buitenwereld. Daarom ondersteunen we graag een sociaal, menselijk project, waarin diversiteit centraal staat. Tussen 2 projecten, helpen onze consultants graag een Xtra handje bij City Pirates. HR consultants Koen en Diana delen enthousiast hun ervaring.

Kan je in je eigen woorden beschrijven wat City Pirates juist doet?

Diana: City Pirates is een sociaal-cultureel project met sport als centrale pijler. Ze zijn gevestigd op verschillende locaties in Antwerpen. Met meer dan 200 vrijwilligers en 11 maatschappelijk werkers, vormen ze een essentiële steun voor kansarme jongeren.

Koen: Naast huiswerkbegeleiding, sollicitatietrainingen en pleintjeswerking zijn de maatschappelijke werkers steeds aanspreekbaar voor persoonlijk advies en ondersteuning waar nodig. Ze streven ernaar om de jongeren op verschillende manieren te laten werken aan hun competenties, steeds met aandacht voor hun eigen verhaal.

Diana: Daarbovenop organiseren ze diverse sociaal-culturele initiatieven zoals een Back To School-actie om schoolmateriaal te verzamelen. Naast hun sportieve activiteiten, coördineren ze ook de River Side Studio, waar jongeren de kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen.

Koen: Het is de missie van clearXperts om ons, als consultants, zowel professioneel als persoonlijk te laten groeien. Dankzij het City Pirates-project, krijgen we de kans om een sociaal initiatief te ondersteunen dat van onschatbare waarde is voor de Antwerpse jeugd. Dit initiatief draagt ongetwijfeld bij aan onze persoonlijke ontwikkeling!

Hoe heb je jouw professionele vaardigheden kunnen inzetten bij City Pirates?

Koen: Als HR consultant ondersteunde ik City Pirates bij het herwerken van de bestaande vacatures en het uitschrijven van nieuwe vacatures en functiebeschrijvingen. Daarnaast belde ik jongeren tussen 16 en 18 jaar op, om te informeren of ze extra hulp konden gebruiken bij het opstellen van een CV of het zoeken naar een studentenjob. Ook nam ik diverse administratieve taken op, zoals het opstellen van de planning van wedstrijddagen op verschillende sites.

Diana: Ik heb mijn interesse in Marketing kunnen toepassen en ontwikkelen bij City Pirates. Zo hielp ik onder andere mee aan de Back To School campagne. Hiervoor lanceerde ik een campagne op social media en verzamelde en verdeelde ik schoolspullen op verschillende locaties. Daarnaast hielp ik hen ook met administratieve taken, zoals het up to date houden van de ledenlijst.

Wat is jou het meest bijgebleven?

Koen: Het viel mij vooral op hoe warm iedereen is, zowel naar elkaar toe als naar ons. De vrijwilligers en medewerkers waren enorm dankbaar voor de taken die we als consultant uitvoerden. Iedereen die ik tegenkwam, zette zich met hart en ziel in voor dit sociale initiatief. Hierdoor was ik extra gemotiveerd om verschillende taken op te nemen, ook al waren ze misschien niet allemaal even “sexy” voor een HR-consultant.

Diana: Dit initiatief ligt me enorm nauw aan het hart. Ik kwam zelf als vluchteling op 6-jarige leeftijd naar België en had niet veel kansen. Maar, dankzij dergelijke initiatieven voelde ik mij als kind geaccepteerd in de maatschappij!

De impact van AI op Finance

impact van ai

De impact van AI op Finance

AI, we kunnen er vandaag niet meer omheen. Een veelgestelde vraag is: vormt dit een bedreiging voor de jobmarkt? Of moet je dit eerder zien als een hulpmiddel om je job eficiënter uit te voeren?

Ook voor de financiële sector biedt AI aanzienlijke voordelen en kansen. Als Finance professional kan je AI-technologieën o.a. inzetten om de efficiëntie te verbeteren, risico’s te beheren en zelfs nieuwe zakelijke modellen te maken. Maar, uiteraard brengt dit ook enkele uitdagingen met zich mee. In deze blog werpen we graag een blik op de mogelijkheden én risico’s. 

AI als boost voor je productiviteit

AI kan repetitieve taken automatiseren en grote hoeveelheden gegevens analyseren, waardoor financiële processen zoals gegevensverwerking en transacties geoptimaliseerd kunnen worden. Hierdoor kan je je als Finance professional focussen op niet-automatiseerbare processen en taken en krijgt je productiviteit een boost.

Maar let op, de kwaliteit van data is cruciaal voor het succes van AI-toepassingen. Onnauwkeurige of verouderde data kunnen leiden tot foutieve analyses en beslissingen. Om het potentieel van AI ten volle te benutten, baseer je je dus best op gevalideerde gegevens.

AI als digitale waakhond

AI-algoritmen kunnen ook ingezet worden in het identificeren van anomalieën in jouw financiële data. Een soort digitale waakhond die ervoor zorgt dat fouten en risico’s tijdig worden opgespoord. Door in sneltempo patronen en afwijkingen te herkennen, kan AI bijdragen aan een proactief systeem voor risicobeheer.

Een valkuil hierbij is het overmatig vertrouwen op AI-systemen, zonder menselijke validatie. Dit kan leiden tot fouten en onvoorziene gevolgen. Gebruik AI dus als een ondersteunende tool en niet als een vervanging voor menselijke expertise.

AI als virtuele assistent 

Met AI kan je bovendien een gepersonaliseerde chatbotfunctie uitbouwen. Een virtuele assistent die je als Finance professional helpt bij het zoeken naar bepaalde elementen in het systeem. Deze chatbots combineren natural language processing-technologie met AI om gebruikers een vereenvoudigde manier te bieden om te interacteren met het systeem.

Uitdagingen en ethische overwegingen

Het gebruik van AI in de financiële sector brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals de verantwoordelijkheid voor geautomatiseerde besluitvorming, transparantie van algoritmen, gegevensbeveiliging en privacykwesties. Het is dan ook essentieel om ervoor te zorgen dat AI-systemen eerlijk, betrouwbaar en ethisch worden geïmplementeerd en gebruikt.

Toekomstperspectief

AI evolueert in sneltempo. Zo zijn Quantum computing, geavanceerde machine learning-technieken en de impact van AI op macro-economische schaal enkele gebieden om op te volgen als Finance professional.

AI biedt onmiskenbaar aanzienlijke mogelijkheden voor het optimaliseren van financiële processen. Het stelt Finance professionals in staat om efficiënter te werken, risico’s beter te beheren en nieuwe zakelijke modellen te maken. Maar, overweeg zorgvuldig in welke bedrijfsprocessen je AI kan of wil implementeren, rekening houdend met ethische aspecten en een correcte balans tussen human expertise en automatisatie.

Hoe vind je de witte raaf voor jouw team?

witte-raaf

4 tips voor het vinden van die witte raaf

“Hoe vind je die witte raaf?” is een veelgestelde vraag van onze klanten. Wanneer je op zoek gaat naar de perfecte kandidaat voor je openstaande (tijdelijke) vacature, wil je uiteraard de ideale combinatie van kennis en vaardigheden vinden. Maar, net door verder te kijken dan enkel de ervaring op het CV van je sollicitanten, vergroot je de kans op succesvolle aanwervingen.

In deze blog deelt Charlotte Peeters, Business Manager bij clearXperts, een aantal tips over het rekruteren van getalenteerde profielen. 

Tip 1: het belang van potentieel

Tijdens de selectieprocedure kijk je bij elke stap dus beter verder dan alleen de kennis en ervaring van je kandidaten. Om het potentieel in te schatten, kan je deze vragen stellen:

 • Heeft de kandidaat de juiste motivatie, attitude en ingesteldheid om de functieomschrijving in te vullen?
 • Is de kandidaat in staat om te groeien in de rol?
 • Past de kandidaat ook binnen het team?

Antwoord je 3 keer “ja”, dan heb je een goede fit gevonden voor je vacature.

Tip 2: bedrijfscultuur als belangrijke factor

Als kandidaten binnen het jaar vertrekken of ontslagen worden, heeft dat in 75% van de gevallen te maken met een mismatch op vlak van bedrijfscultuur.

Een goede match tussen een kandidaat en de cultuur binnen je organisatie is dus van essentieel belang voor een succesvolle samenwerking op de lange termijn.

Om dat te weten te komen, helpt een assessment. Daarmee peil je naar de persoonlijkheid en de motivatie van de kandidaten en kan je bepalen of er een cultural fit is.

Tip 3: soft skills zijn de sleutel tot succes

Een kandidaat hoeft niet per se uit dezelfde sector te komen of al enkele jaren dezelfde functie te bekleden. Zoek liever naar de toegevoegde waarde van elke kandidaat. Technische skills zijn waardevol, maar ook transfereerbare vaardigheden zijn een troef. Zeker als de kandidaat ze weet in te zetten in verschillende situaties en contexten.

Focus op soft skills zoals communicatie, teamwork, probleemoplossend denken en leiderschap. Stuk voor stuk cruciaal voor een succesvolle samenwerking binnen teams. 

Tip 4: creëer de juiste verwachtingen

Tijdens de selectieprocedure ben jij de storyteller van het bedrijf. Schets daarom een realistisch beeld van de USP’s van de organisatie en geef accurate en duidelijke informatie mee over de bedrijfscultuur, de teams en de doorgroeimogelijkheden.

Dit stelt sollicitanten in staat om een antwoord te vinden op de vraag of ze zich kunnen vinden in de verwachtingen van de functie en de heersende waarden en normen binnen het bedrijf. Zo komen ze tot een weloverwogen beslissingen en creëer jij de juiste verwachtingen.

Conclusie: “hire for attitude, train for skills”

Wil je je (tijdelijke) vacature invullen met een toptalent? Dan is focussen op relevante kennis en ervaring niet het enige antwoord. Het potentieel van elke kandidaat, de match met de heersende bedrijfscultuur, soft skills en het creëren van de juiste verwachtingen zijn cruciaal in de selectieprocedure.

Ben je op zoek naar die witte raaf, die jouw Finance, Legal, HR of Marketing team tijdelijk kan ondersteunen? We gaan graag samen met jou op zoek naar de perfecte match!