Hoe ziet een future proof HR-team eruit?

Hoe ziet een future proof HR-team eruit?

Tijdens de eerste podcast van clearXperts, Xtra human insights , bespraken we met Els Overbergh, Chief HR Officer bij Baloise, hoe je als manager jouw HR-team toekomstgericht kan uitbouwen.

In de snel evoluerende wereld van HR is het cruciaal om

 • vooruit te denken;
 • te anticiperen op veranderingen;
 • en om een team te creëren dat bestand is tegen toekomstige uitdagingen.

Ellen Vanvlasselaer, Business Development Director & Partner bij clearXperts, en Charlotte Peeters, Business Manager HR/Finance bij clearXperts, gingen in gesprek met Els over wat het betekent om een future proof HR-team samen te stellen en te leiden.

Wat typeert een future proof HR-team?

Els benadrukt het belang van diversiteit binnen een future proof HR-team. Diversiteit in ervaring, leeftijd, opleiding en gender zorgt voor rijke discussies en verschillende perspectieven in je team. In een steeds diverser wordende bedrijfsomgeving is het cruciaal om deze verschillende invalshoeken te omarmen.

Wat zijn de belangrijkste soft en hard skills binnen HR?

Volgens Els zijn connectie en communicatie essentieel voor een HR-professional. Het vermogen om te luisteren, te begrijpen wat er leeft en patronen te herkennen in problemen en oplossingen zijn van onschatbare waarde.

Ook belangrijk zijn

 • technische vaardigheden;
 • kennis van wetgeving en fiscaliteit;
 • datagedreven besluitvorming.

Een gezonde dosis kritisch denken en het vermogen om uit te dagen zijn eveneens onmisbare eigenschappen. ‘Lief provoceren’ zoals Els het zo mooi verwoordt.

Wat is de rol van een HR-manager?

Managers spelen een cruciale rol in de creatie van future proof teams. Zij moeten

 • richting geven aan het team;
 • keuzes maken;
 • een sterk team opbouwen dat van elkaar leert en elkaar versterkt.

Knopen doorhakken als leider is belangrijk. Als HR-manager verlies je je namelijk nogal snel in allerhande problematieken en te hulpvaardig willen zijn.

Hoe ga je het best om met de war for talent?

Een future proof team bouwen gaat hand in hand met leren. Els benadrukt het belang van learning on the job, het uit de comfortzone trekken van teamleden en voortdurende dialoog. Wat loopt er goed of minder goed? Waar kunnen we onze medewerkers helpen?

Vragen stellen, situaties bekijken vanuit verschillende invalshoeken en een kritische blik creëren zijn belangrijke aspecten in dit proces. Zo’n kritische blik kan je jezelf aanmeten door een andere bril op te zetten en jezelf in de schoenen te plaatsen van anderen.

Hoe bouw je een sterk team?

Een onderwerp dat al lang op tafel ligt, maar de laatste jaren acuut is geworden, is de war for talent.

Els spreekt liever niet over war. Voor haar gaat het eerder over waar het potentieel op de markt zit dat nog niet is aangeboord. Kan je bepaalde profielen niet vinden? Dan kan je bijvoorbeeld het potentieel van mensen zonder ervaring aanboren. Zowel intern als extern kan je met opleidingen een instroom aan werkkrachten creëren.

Er zijn veel kanalen die we kunnen aanspreken, maar dit vraagt consistente, aanhoudende inspanningen.

Hoe trigger je een growth mindset?

De eerste stap naar het stimuleren van een growth mindset is communicatie. Ga in gesprek met je mensen, luister naar hun zorgen, dromen en ambities. Door open te staan voor hun ideeën creëer je een omgeving waarin ze zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Een ander belangrijk aspect is anderen aanmoedigen om buiten hun comfortzone te stappen.

Maar het is ook cruciaal om een ondersteunend netwerk op te bouwen. Laat mensen weten dat ze niet alleen zijn in hun reis naar groei. Moedig samenwerking aan, zodat ze van anderen kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Een ondersteunende omgeving biedt de veiligheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Hoe ga je om met bewegingen in je team?

In grote organisaties is er vaak een aanzienlijk verloop van personeel en langdurig zieken. Wanneer medewerkers uitvallen, zijn er verschillende oplossingen mogelijk.

Eerst en vooral kan de extra workload opgevangen worden door het team. Meestal is er toch een bereidwilligheid om voor elkaar in te springen, waar mogelijk.

Ten tweede kan je naar de prioriteiten gaan kijken: wat is écht essentieel? Wat kunnen we eventueel uitstellen?

Ten derde kan je beroep doen op extern, tijdelijk talent via consulting of interim management om piekmomenten in de workload op te vangen, of om specifieke expertise binnen te brengen Het voordeel? Consultants werken zich heel vlot in en zijn snel onboard. Ze hebben vaak een andere blik die erg verrijkend kan zijn voor jouw organisatie. En als ze een goede fit zijn binnen jouw team werkt dat enorm goed.

Wat met generatieverschillen op de werkvloer?

Els gelooft niet sterk in het concept van generaties; we zijn immers allemaal mensen. Het sleutelwoord hier is verbinding creëren, in gesprek gaan en luisteren naar wat er speelt op de werkvloer, ongeacht de leeftijdsgroep. Het is belangrijk om voeling te houden met de werknemers.

De carrièreontwikkeling van de jongere generatie, zoals Gen Z, kan behoorlijk snel gaan, wat niet altijd het geval is voor andere generaties. Om dit verschil te overbruggen, is open communicatie essentieel. Het is belangrijk om te begrijpen dat de snelheid waarmee iemand zijn loopbaan ontwikkelt, kan variëren. Hoewel leren tijd kost, is het cruciaal om te luisteren naar de behoeften van elke medewerker. Het is de verantwoordelijkheid van HR-managers om te begrijpen waar mensen zich comfortabel bij voelen en voldoende variatie te bieden.

Een effectieve manier om dit te bereiken, is door kritisch na te denken over onze eigen verwachtingen. Deze zelfreflectie helpt aanzienlijk in de dialoog. Daarnaast kunnen praktijken zoals van perspectief veranderen, waarbij medewerkers gedurende enkele maanden in een ander team werken, en het ‘shadowen’ van een andere afdeling voor een dag of enkele dagen, helpen om begrip en respect te kweken voor de diversiteit aan ervaringen en perspectieven op de werkvloer.

Afsluitende tip van Els

Els sloot het gesprek af met een waardevolle tip voor professionals die willen doorgroeien als beslissingsnemers in future proof teams: durf springen en durf hulp te vragen.

Het is enerzijds een must om risico’s te nemen en niet altijd voor zekerheid te kiezen . Soms moet je gaan voor een andere functie, bedrijf, sector, etc. Die verandering brengt je ontzettend veel bij.

Anderzijds is je carrière een voortdurend leerproces, waarbij ervaringen delen met collega’s en de mensen om je heen van onschatbare waarde is.

De duurzaamheidsrapportage onder de loep

duurzaamheidsrapportage

Finance in transitie: duurzaamheidsrapportage onder de loep

Als Finance professional sta jij aan het roer van de cijfers en analyses die de kern vormen van de bedrijfsvoering. Een belangrijke ontwikkeling hierin is de duurzaamheidsrapportage, die voor veel bedrijven een wettelijke vereiste wordt. Hoe kan jij met behulp van de juiste analyses bijdragen aan de duurzame groei van een organisatie? In deze blog gaan we dieper in op enkele concrete uitdagingen, kansen en toekomstige trends.

Specifieke uitdagingen voor Finance professionals

Traditioneel is de focus binnen de financiële wereld gericht op het behalen van winst, het minimaliseren van verliezen en het handhaven van evenwichtige balanscijfers. Maar de opkomst van de duurzaamheidsrapportage heeft een paradigmaverschuiving teweeggebracht. Het betekent dat je als Finance professional niet alleen de financiële prestaties bekijkt, maar ook de impact van bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij. Bij duurzaamheidsrapportages moet je bovendien navigeren door gegevens die minder tastbaar zijn en moeilijker te kwantificeren. Denk hierbij aan het meten van de ecologische voetafdruk of het evalueren van sociale verantwoordelijkheid. Vervolgens moet je deze complexe gegevens vertalen naar meetbare informatie die in de financiële rapportages kunnen worden opgenomen. 

In plaats van puur financiële gegevens te analyseren, moet je als Finance professional de financiële impact van duurzaamheidsbeslissingen dus begrijpen. Op basis van jouw financiële analyses moet je een antwoord kunnen geven op vragen zoals: hoe zou een investering in energiezuinige apparatuur de winstgevendheid van het bedrijf beïnvloeden? 

Het begrijpen en naadloos integreren van deze factoren in financiële rapportages vereist niet alleen het ontwikkelen van een breder begrip van duurzaamheid, maar ook het uitbreiden van je vaardigheden. Het vraagt om een compleet nieuwe kijk op de bedrijfsprestaties, waarbij duurzaamheid en financiële gezondheid hand in hand gaan. Dit vergt een flexibele mindset en een bereidheid om jouw vaardigheden aan te passen aan deze snel veranderende dynamiek.  

Kansen voor Innovatie

Naast deze uitdagingen, biedt de duurzaamheidsrapportage uiteraard ook aanzienlijke kansen. Het streven naar duurzaamheid is niet alleen ethisch verantwoord, maar vormt ook een waardevolle zakelijke troef. Organisaties die een sterke focus hebben op duurzaamheid zijn aantrekkelijker voor investeerders, vergroten hun veerkracht in de markt en versterken hun concurrentiepositie op de lange termijn. 

Voor Finance professionals opent de duurzaamheidsrapportage de deur naar innovatie en biedt het nieuwe manieren om waarde te creëren. Het vergt een bredere kijk op investeringen en financiële besluitvorming, waarbij duurzaamheidsfactoren steeds meer een integraal onderdeel worden van financiële analyses en investeringsbeslissingen. Door duurzaamheidsaspecten te integreren in financiële rapportages en analyses, kan jij een cruciale rol spelen bij het identificeren van kansen voor bedrijven om efficiënter met middelen om te gaan, kosten te verlagen en tegelijkertijd waarde te creëren op sociaal en ecologisch gebied. Het begrijpen en implementeren van de duurzaamheidsrapportage biedt jou niet alleen nieuwe kansen om je expertise te vergroten, maar ook om de toekomst van bedrijfsstrategieën positief te beïnvloeden en bij te dragen aan duurzame groei. 

Toekomstige trends in de duurzaamheidsrapportering 

Blockchain 

Voor data-georiënteerde Finance professionals biedt blockchain nieuwe mogelijkheden. Het gebruik van deze technologie kan de betrouwbaarheid van duurzaamheidsgegevens immers vergroten. Zo kan je bijvoorbeeld een blockchain-systeem implementeren om de traceerbaarheid van duurzame gegevens binnen de organisatie te verbeteren. Het gebruik van blockchain in de duurzaamheidsrapportage kan bovendien helpen bij het verbeteren van de transparantie in toeleveringsketens, waardoor je nauwkeurigere duurzaamheidsgegevens kan verzamelen en rapporteren. Dit kan jou helpen bij het identificeren van trends, risico’s en kansen met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf 

Stakeholderbetrokkenheid 

Voor jou als Finance professional is stakeholderbetrokkenheid van cruciaal belang. Je rol vereist het communiceren van duurzaamheidsprestaties aan diverse belanghebbenden, een uitdaging die je vast herkent. Het gaat niet alleen om het leveren van nauwkeurige informatie, maar ook om het creëren van boeiende rapporten die zowel intern als extern relevant zijn. Interactieve dashboards worden steeds vaker gebruikt om complexe duurzaamheidsgegevens begrijpelijk en aantrekkelijk te presenteren. Dit biedt jou een waardevol hulpmiddel om de aandacht van stakeholders te trekken en hun betrokkenheid te vergroten.

 

Jouw rol als Finance professional staat dus centraal in de evolutie naar duurzame bedrijfspraktijken. De opkomst van duurzaamheidsrapportage daagt jou uit om verder te kijken dan enkel financiële cijfers. Het vertalen van complexe duurzaamheidsgegevens naar meetbare financiële informatie is een uitdaging, maar biedt tegelijkertijd een unieke kans om als sleutelfiguur duurzame bedrijfsstrategieën vorm te geven voor een veerkrachtige toekomst.

clearXperts bij City Pirates

city-pirates

clearXperts bij City Pirates

Bij clearXperts gaan we voor een ‘Xtra human’ aanpak, die we actief willen uitdragen. Niet alleen naar onze medewerkers en klanten, maar ook naar de buitenwereld. Daarom ondersteunen we graag een sociaal, menselijk project, waarin diversiteit centraal staat. Tussen 2 projecten, helpen onze consultants graag een Xtra handje bij City Pirates. HR consultants Koen en Diana delen enthousiast hun ervaring.

Kan je in je eigen woorden beschrijven wat City Pirates juist doet?

Diana: City Pirates is een sociaal-cultureel project met sport als centrale pijler. Ze zijn gevestigd op verschillende locaties in Antwerpen. Met meer dan 200 vrijwilligers en 11 maatschappelijk werkers, vormen ze een essentiële steun voor kansarme jongeren.

Koen: Naast huiswerkbegeleiding, sollicitatietrainingen en pleintjeswerking zijn de maatschappelijke werkers steeds aanspreekbaar voor persoonlijk advies en ondersteuning waar nodig. Ze streven ernaar om de jongeren op verschillende manieren te laten werken aan hun competenties, steeds met aandacht voor hun eigen verhaal.

Diana: Daarbovenop organiseren ze diverse sociaal-culturele initiatieven zoals een Back To School-actie om schoolmateriaal te verzamelen. Naast hun sportieve activiteiten, coördineren ze ook de River Side Studio, waar jongeren de kans krijgen om zich muzikaal te ontwikkelen.

Koen: Het is de missie van clearXperts om ons, als consultants, zowel professioneel als persoonlijk te laten groeien. Dankzij het City Pirates-project, krijgen we de kans om een sociaal initiatief te ondersteunen dat van onschatbare waarde is voor de Antwerpse jeugd. Dit initiatief draagt ongetwijfeld bij aan onze persoonlijke ontwikkeling!

Hoe heb je jouw professionele vaardigheden kunnen inzetten bij City Pirates?

Koen: Als HR consultant ondersteunde ik City Pirates bij het herwerken van de bestaande vacatures en het uitschrijven van nieuwe vacatures en functiebeschrijvingen. Daarnaast belde ik jongeren tussen 16 en 18 jaar op, om te informeren of ze extra hulp konden gebruiken bij het opstellen van een CV of het zoeken naar een studentenjob. Ook nam ik diverse administratieve taken op, zoals het opstellen van de planning van wedstrijddagen op verschillende sites.

Diana: Ik heb mijn interesse in Marketing kunnen toepassen en ontwikkelen bij City Pirates. Zo hielp ik onder andere mee aan de Back To School campagne. Hiervoor lanceerde ik een campagne op social media en verzamelde en verdeelde ik schoolspullen op verschillende locaties. Daarnaast hielp ik hen ook met administratieve taken, zoals het up to date houden van de ledenlijst.

Wat is jou het meest bijgebleven?

Koen: Het viel mij vooral op hoe warm iedereen is, zowel naar elkaar toe als naar ons. De vrijwilligers en medewerkers waren enorm dankbaar voor de taken die we als consultant uitvoerden. Iedereen die ik tegenkwam, zette zich met hart en ziel in voor dit sociale initiatief. Hierdoor was ik extra gemotiveerd om verschillende taken op te nemen, ook al waren ze misschien niet allemaal even “sexy” voor een HR-consultant.

Diana: Dit initiatief ligt me enorm nauw aan het hart. Ik kwam zelf als vluchteling op 6-jarige leeftijd naar België en had niet veel kansen. Maar, dankzij dergelijke initiatieven voelde ik mij als kind geaccepteerd in de maatschappij!

De impact van AI op Finance

impact van ai

De impact van AI op Finance

AI, we kunnen er vandaag niet meer omheen. Een veelgestelde vraag is: vormt dit een bedreiging voor de jobmarkt? Of moet je dit eerder zien als een hulpmiddel om je job eficiënter uit te voeren?

Ook voor de financiële sector biedt AI aanzienlijke voordelen en kansen. Als Finance professional kan je AI-technologieën o.a. inzetten om de efficiëntie te verbeteren, risico’s te beheren en zelfs nieuwe zakelijke modellen te maken. Maar, uiteraard brengt dit ook enkele uitdagingen met zich mee. In deze blog werpen we graag een blik op de mogelijkheden én risico’s. 

AI als boost voor je productiviteit

AI kan repetitieve taken automatiseren en grote hoeveelheden gegevens analyseren, waardoor financiële processen zoals gegevensverwerking en transacties geoptimaliseerd kunnen worden. Hierdoor kan je je als Finance professional focussen op niet-automatiseerbare processen en taken en krijgt je productiviteit een boost.

Maar let op, de kwaliteit van data is cruciaal voor het succes van AI-toepassingen. Onnauwkeurige of verouderde data kunnen leiden tot foutieve analyses en beslissingen. Om het potentieel van AI ten volle te benutten, baseer je je dus best op gevalideerde gegevens.

AI als digitale waakhond

AI-algoritmen kunnen ook ingezet worden in het identificeren van anomalieën in jouw financiële data. Een soort digitale waakhond die ervoor zorgt dat fouten en risico’s tijdig worden opgespoord. Door in sneltempo patronen en afwijkingen te herkennen, kan AI bijdragen aan een proactief systeem voor risicobeheer.

Een valkuil hierbij is het overmatig vertrouwen op AI-systemen, zonder menselijke validatie. Dit kan leiden tot fouten en onvoorziene gevolgen. Gebruik AI dus als een ondersteunende tool en niet als een vervanging voor menselijke expertise.

AI als virtuele assistent 

Met AI kan je bovendien een gepersonaliseerde chatbotfunctie uitbouwen. Een virtuele assistent die je als Finance professional helpt bij het zoeken naar bepaalde elementen in het systeem. Deze chatbots combineren natural language processing-technologie met AI om gebruikers een vereenvoudigde manier te bieden om te interacteren met het systeem.

Uitdagingen en ethische overwegingen

Het gebruik van AI in de financiële sector brengt ook uitdagingen met zich mee, zoals de verantwoordelijkheid voor geautomatiseerde besluitvorming, transparantie van algoritmen, gegevensbeveiliging en privacykwesties. Het is dan ook essentieel om ervoor te zorgen dat AI-systemen eerlijk, betrouwbaar en ethisch worden geïmplementeerd en gebruikt.

Toekomstperspectief

AI evolueert in sneltempo. Zo zijn Quantum computing, geavanceerde machine learning-technieken en de impact van AI op macro-economische schaal enkele gebieden om op te volgen als Finance professional.

AI biedt onmiskenbaar aanzienlijke mogelijkheden voor het optimaliseren van financiële processen. Het stelt Finance professionals in staat om efficiënter te werken, risico’s beter te beheren en nieuwe zakelijke modellen te maken. Maar, overweeg zorgvuldig in welke bedrijfsprocessen je AI kan of wil implementeren, rekening houdend met ethische aspecten en een correcte balans tussen human expertise en automatisatie.

Hoe vind je de witte raaf voor jouw team?

witte-raaf

4 tips voor het vinden van die witte raaf

“Hoe vind je die witte raaf?” is een veelgestelde vraag van onze klanten. Wanneer je op zoek gaat naar de perfecte kandidaat voor je openstaande (tijdelijke) vacature, wil je uiteraard de ideale combinatie van kennis en vaardigheden vinden. Maar, net door verder te kijken dan enkel de ervaring op het CV van je sollicitanten, vergroot je de kans op succesvolle aanwervingen.

In deze blog deelt Charlotte Peeters, Business Manager bij clearXperts, een aantal tips over het rekruteren van getalenteerde profielen. 

Tip 1: het belang van potentieel

Tijdens de selectieprocedure kijk je bij elke stap dus beter verder dan alleen de kennis en ervaring van je kandidaten. Om het potentieel in te schatten, kan je deze vragen stellen:

 • Heeft de kandidaat de juiste motivatie, attitude en ingesteldheid om de functieomschrijving in te vullen?
 • Is de kandidaat in staat om te groeien in de rol?
 • Past de kandidaat ook binnen het team?

Antwoord je 3 keer “ja”, dan heb je een goede fit gevonden voor je vacature.

Tip 2: bedrijfscultuur als belangrijke factor

Als kandidaten binnen het jaar vertrekken of ontslagen worden, heeft dat in 75% van de gevallen te maken met een mismatch op vlak van bedrijfscultuur.

Een goede match tussen een kandidaat en de cultuur binnen je organisatie is dus van essentieel belang voor een succesvolle samenwerking op de lange termijn.

Om dat te weten te komen, helpt een assessment. Daarmee peil je naar de persoonlijkheid en de motivatie van de kandidaten en kan je bepalen of er een cultural fit is.

Tip 3: soft skills zijn de sleutel tot succes

Een kandidaat hoeft niet per se uit dezelfde sector te komen of al enkele jaren dezelfde functie te bekleden. Zoek liever naar de toegevoegde waarde van elke kandidaat. Technische skills zijn waardevol, maar ook transfereerbare vaardigheden zijn een troef. Zeker als de kandidaat ze weet in te zetten in verschillende situaties en contexten.

Focus op soft skills zoals communicatie, teamwork, probleemoplossend denken en leiderschap. Stuk voor stuk cruciaal voor een succesvolle samenwerking binnen teams. 

Tip 4: creëer de juiste verwachtingen

Tijdens de selectieprocedure ben jij de storyteller van het bedrijf. Schets daarom een realistisch beeld van de USP’s van de organisatie en geef accurate en duidelijke informatie mee over de bedrijfscultuur, de teams en de doorgroeimogelijkheden.

Dit stelt sollicitanten in staat om een antwoord te vinden op de vraag of ze zich kunnen vinden in de verwachtingen van de functie en de heersende waarden en normen binnen het bedrijf. Zo komen ze tot een weloverwogen beslissingen en creëer jij de juiste verwachtingen.

Conclusie: “hire for attitude, train for skills”

Wil je je (tijdelijke) vacature invullen met een toptalent? Dan is focussen op relevante kennis en ervaring niet het enige antwoord. Het potentieel van elke kandidaat, de match met de heersende bedrijfscultuur, soft skills en het creëren van de juiste verwachtingen zijn cruciaal in de selectieprocedure.

Ben je op zoek naar die witte raaf, die jouw Finance, Legal, HR of Marketing team tijdelijk kan ondersteunen? We gaan graag samen met jou op zoek naar de perfecte match!

5 tips voor het bouwen van een sterk team

vuistregels voor een sterk team

Vuistregels voor een sterk team

Een sterk team vormt de basis voor een succesvolle samenwerking en het bereiken van de vooropgestelde doelen. Maar welke elementen zorgen ervoor dat je van sterke individuen naar een nog sterker geheel gaat? Onze Talent Xperts geven graag 5 handige tips om een sterk team op te bouwen.

Tip 1: Een sterk team begint bij de juiste teamleader

De juiste teamleader aanstellen is een belangrijke eerste stap om een sterk team op te bouwen. Een goede teamleader streeft ernaar om het potentieel van het team volledig te benutten en de individuele vaardigheden en talenten van teamleden ten volle te ontwikkelen.

Om er zeker van te zijn dat je het juiste teamlid aanduidt als teamleader, kan je gebruik maken van een assessment. Deze test meet de vaardigheden en karaktereigenschappen die belangrijk zijn voor een teamleader, zoals communicatie, besluitvorming en leiderschap. Hierbij stel je objectieve criteria voorop, waardoor persoonlijke voorkeuren en vooroordelen worden vermeden. Ook kan je op deze manier teamleden challengen om hun sterke en minder sterke punten bloot te leggen, waardoor je hun verdere ontwikkeling een duwtje in de rug geeft. Bovendien kan je het vermogen van de kandidaat testen om te functioneren in een internationale en diverse omgeving, een factor die vandaag steeds belangrijker wordt om een team te leiden.

5 kenmerken van een ideale teamleader

Lees ook hoe je een assessment-tool met opvolging kan inzetten als vlijmscherp wapen in the war for talent

Tip 2: Een goede mix van kwaliteiten

Een sterk team bestaat uit individuen met verschillende achtergronden en kwaliteiten. De juiste mix van diversiteit en complementariteit zorgt er immers voor dat teamleden elkaar aanvullen en versterken.

Diversiteit in achtergrond en kennis leidt tot creatieve ideeën en een breder perspectief bij besluitvorming en probleemoplossing. Daarnaast zorgt complementariteit in persoonlijkheid en soft skills er dan weer voor dat alle nodige rollen in het team worden ingevuld.

De juiste mix van kwaliteiten voor je team

Om de verschillende kwaliteiten optimaal te benutten, is het cruciaal dat er binnen het team een duidelijke communicatie en samenwerking is. Hierbij is het belangrijk om ieders vaardigheden en sterke punten te erkennen en te waarderen.

Tip 3: Let there be order!

Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Het opmaken van duidelijke afspraken en een transparante taakverdeling is dus niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk om in het begin een goed afgelijnde rol te bepalen voor elk teamlid. Zo weet elk teamlid wat er verwacht wordt en kunnen taken vlotter, sneller én kwalitatiever afgewerkt worden.

Om de taakverdeling tot stand te brengen, kan je gebruik maken van de RACI-matrix. Door te bepalen wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak (Responsible), wie de eindverantwoordelijkheid heeft (Accountable), aan wie er advies gevraagd wordt (Consultable) en wie geïnformeerd moet worden (Informed), kunnen miscommunicaties en conflicten worden voorkomen en kan elk teamlid zich concentreren op zijn/haar prio’s en verantwoordelijkheden. Op deze manier kan het team efficiënt samenwerken om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Tip 4: Sterke interpersoonlijke relaties bevorderen de teamspirit.

Sterke interpersoonlijke relaties bevorderen de effectieve communicatie tussen teamleden. Bovendien helpt een goede communicatie bij het begrijpen van elkaars behoeften, verwachtingen en ideeën, waardoor misverstanden worden voorkomen en de samenwerking wordt versterkt.

Het Tuckman-model deelt de groepsontwikkeling op in vier fases:

 • Forming: De groepsleden leren elkaar kennen en proberen de doelstellingen van de groep te begrijpen.
 • Storming: De groepsleden nemen hun positie in waardoor conflicten en meningsverschillen blootgelegd worden.
 • Norming: Afspraken worden gemaakt en de normen en waarden binnen de groep worden bepaald. Er ontstaat een wederzijds respect tussen de groepsleden.
 • Performing: De groepsleden zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen efficiënt en effectief samenwerken.

Als teamleader besteed je best voldoende aandacht aan de Norming fase. Het is immers belangrijk om de waarden en normen van het team in de hand werken en de mogelijkheden tot frictie of conflict te beperken.

Om de Norming fase tot een goed einde te brengen heb je de volledige ondersteuning en medewerking van alle teamleden nodig. Ze moeten één voor één open staan voor feedback en bereid zijn om vertrouwen op te bouwen met hun collega’s.

Tip 5: Waar vertrouwen is, daar is een team.

Wanneer je in team werkt, is vertrouwen een basisingrediënt. Vertrouwen zorgt immers voor samenwerking, veerkracht, productiviteit, open communicatie,…. Vertrouwen laat ook toe om fouten te maken, te leren uit gemaakte fouten én te groeien. Kortom, vertrouwen is cruciaal voor het bevorderen van een positieve groepsdynamiek, het stimuleren van de samenwerking en het vergroten van de effectiviteit van je team.

Ben jij nog op zoek naar een advies op maat om van jouw team een Xtra sterk team te maken? Onze Talent Xperts, Monda en Elisabeth, hebben de nodige expertise in talent management om jouw team naar een hoger niveau te tillen. Aarzel dus niet om contact op te nemen!

Zo verhoog je de productiviteit van je Marketing team

Onderbezetting marketingteam vermijden

De oplossing voor onderbezetting in je Marketing team

The war on talent… er is geen ontkomen aan. De kans dat je zelf te maken krijgt met onderbezetting in je Marketing team is dus groot. Dit leidt tot een hogere werkdruk en stress bij je Marketing medewerkers. Als die werkdruk en stress blijven aanslepen en zelfs structureel worden, kan dit een enorme impact hebben op de werksfeer en de gezondheid van je mensen. Genoeg redenen dus om onderbezetting een stap voor te zijn. Dé oplossing? Verhoog de productiviteit van je Marketing team met deze 5 tips.

Zo verhoog je de productiviteit in je Marketing team

 

1. Automatiseer repetitieve taken 

Taken die een teamlid vaak herhaalt, kunnen perfect geautomatiseerd worden. Een mooi voorbeeld zijn automations binnen e-mailmarketing. Door bepaalde flows op te zetten, zorg je ervoor dat handmatig werk overbodig wordt. 

Een welcome sequence heet nieuwe leden van je e-maillijst bijvoorbeeld welkom. Of, door gerichte campagnes krijgt iemand die een bepaald product online bij je aankoopt, automatisch relevante informatie over dat product of jouw aanbod. 

2. Processen definiëren 

Er is weinig in Marketing dat je niet kan herleiden tot processen. Ook met templates, cheat sheets of checklists in de hand is een taak meteen duidelijker en sneller van de to-do-lijst afgevinkt. Maar het grootste voordeel is dat wanneer er iemand in je team zou uitvallen, alle taken goed zijn gedocumenteerd. Heb je iemand gevonden om tijdelijk in te vallen, is die snel operationeel. Het is namelijk duidelijk welke taken er op de plank liggen en hoe die moeten vervuld worden. 

Je kan bijvoorbeeld de stappen om een Marketing campagne op te zetten, uitwerken in een duidelijk proces. Als je voor elke stap de nodige templates voorziet, zet je team toekomstige campagnes veel sneller op. Spreek ook op voorhand af op welke plek je de uitgewerkte processen en templates toegankelijk maakt voor iedereen binnen het team.  

3. Focus op klantbehoud 

Als het automatiseren van repetitieve taken en het uitwerken van standaardprocessen niet voldoende zijn om de productiviteit te verhogen, richt je je bij voorkeur op klantenbinding.  

Je toeleggen op het behouden van bestaande klanten is immers goedkoper, sneller en efficiënter. Zij kennen het bedrijf, het aanbod en soms ook de werknemers, en zijn dus veel meer geneigd om te kopen of opnieuw te kopen dan koude leads.  

Voor e-commerce bedrijven is het bijvoorbeeld een goed idee om up-selling en cross-selling toe te voegen aan de customer journey van bestaande klanten. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van extra opslagcapaciteit bij aankoop van een laptop of smartphone. Of het aanbieden van koffiebonen wanneer een klant een koffiemachine in het winkelmandje legt.  

4. Pas het Pareto-principe toe 

Focus op de 20% die voor 80% van de waarde zorgt. Een mooie aanvulling op het vorige punt. Ook voor het beoordelen van de taken die je team uitvoert, is het principe een efficiënt uitgangspunt. Welke 20% van de taken zorgen voor 80% van de resultaten?  

Slechts een klein deel van wat we dagelijks doen, leidt tot concrete resultaten. Perfectionisme verleidt ons om taken tot in de puntjes uit te voeren, in plaats van productief te werken. Ben je bijvoorbeeld bezig met het uitwerken van templates? Zorg ervoor dat ze gebruiksvriendelijk en volledig zijn. Een mooie lay-out brengt weinig meerwaarde.  

5. Tijdelijke hulp inschakelen 

Brengen de vorige vier tips te weinig productiviteit voor jouw marketingteam? Dan is outsourcing of tijdelijke versterking een mogelijke oplossing. Bijvoorbeeld door het inzetten van interim managers of consultants, die op korte termijn beschikbaar zijn. 

 • Voor uitvoerende taken: junior consultants 
 • Voor een mix tussen strategie en tactiek: senior consultants
 • Voor strategische hulp of specifieke expertise: interim managers

clearXperts helpt jou daarmee via Consultancy en Interim Management. Consultancy of Projectsourcing biedt je een extra paar handen met de juiste ervaring en enkel voor de periode waarvoor het nodig is. Voor gespecialiseerde managementfuncties, strategisch meedenken en het tijdelijk leiden van projecten of afdelingen is er ons aanbod Interim Management 

In onze poule van eigen consultants en interim managers, allen met specialisaties in verschillende marketingtakken en ervaring in diverse sectoren en bedrijfsculturen, vinden we razendsnel jouw perfect match 

Creëer ruimte voor groei

Wie (tijdelijke) marketingvacatures niet ingevuld krijgt, heeft 2 keuzes: of de productiviteit van het huidige team verhogen, of extra (freelance) handen inzetten. Of het nu om operationele of strategische opdrachten gaat, wij vinden de geschikte consultant of interim manager voor de specifieke noden van jouw Marketing team. 

Waarom kies je voor een recruiter?

recruiter

Sneller, beter en zonder stress: daarom kies je voor een recruiter

Heb je openstaande vacatures? Ben je op zoek naar nieuw talent? Als ondernemer, manager of team leader weet je uit ervaring dat rekrutering geen walk in the park is. Met hoge verwachtingen en de beste bedoelingen startte je misschien zelf aan de zoektocht. Want: “wat je zelf doet, doe je beter”.

Toch?

Wel, niet altijd… De juiste persoon op de juiste plaats zetten, vraagt specifieke kennis en inzichten. Ontbreken die in het rekruteringsproces, bots je gegarandeerd op enkele uitdagingen. In deze blog zetten we de meest voorkomende problemen op een rijtje en belichten we 4 troeven die recruiters inzetten om de juiste match voor jou te maken.

De waarde van the perfect match

Dat een goede match vinden erg moeilijk is, blijkt uit een onderzoek van Acerta dat aantoont dat 1 op de 4 werknemers het bedrijf na minder dan 1 jaar opnieuw verlaat. Als je daarbij bedenkt dat een mislukte externe aanwerving minstens 35.000 euro kost (zoals berekend door Securex voor een bediende), ben je maar beter zeker van je stuk als je een nieuwe medewerker aanwerft.

Enkele veel voorkomende problemen tijdens een aanwervingsproces zijn de volgende:

 • Het proces kost je bloed, zweet, tranen en heel veel tijd
 • Je vindt geen passende kandidaat
 • De finale kandidaat daagt uiteindelijk niet op
 • De nieuwe medewerker blijkt na aanwerving toch geen goede match

Werk daarom samen met een expert op vlak van rekrutering: een recruiter werkt niet alleen sneller, maar ontzorgt bovendien je eigen HR-afdeling, én maximaliseert de kans op een goede match.

Wat doet een recruiter dan precies anders?

1.    Een waterdicht intakegesprek

Tijdens het intakegesprek daagt een recruiter je uit om je een heel duidelijk beeld te vormen van de perfecte kandidaat. Verwacht je aan vragen zoals:

 • Wat houdt de functie exact in?
 • Welke competenties zijn cruciaal voor de functie?
 • Welk type persoon zoek je?
 • Hoe ziet het team er momenteel uit?
 • Hoe omschrijf je de bedrijfscultuur?

Daarna doet deze recruiter ook een intakegesprek met de kandidaten. Ook zij mogen zich verwachten aan een reeks uitdagende en kritische vragen om te toetsen naar onder andere hun competenties, potentieel, persoonlijkheid etc.

2.    Een uitgebreid netwerk aan rekruteringskanalen

Een recruiter bouwt dankzij jaren van netwerken en screenings een stevige database aan mogelijke kandidaten op. Daarnaast kennen de recruiters alle jobsites, LinkedIn en andere HR-kanalen als hun broekzak.

De perfecte kandidaat wordt op die manier discreet en toch direct benaderd. Deze aanpak staat ook bekend als de “omnichannel” benadering en is een betrouwbare weg naar jouw witte raaf.

Lees ook: Sollicitatieprocedures via social media: zo doe je dat

3.    Focus en efficiëntie

Natuurlijk ben je erg blij met een kritische recruiter die de tijd neemt om jou enkel toptalent aan te bieden. Maar ook als het snel moet gaan, zit je bij een recruiter goed.

Snelheid en grondigheid gaan wel degelijk hand in hand, dankzij de focus en efficiëntie van je recruiter. In tijden van war for talent is snelheid zelfs doorslaggevend. Als je weet dat er in België slechts 4 instromers zijn voor elke 5 mensen die de arbeidsmarkt definitief verlaten, is de input van een Xtra professionele recruiter heel erg welkom.

Iedereen wil die witte raaf. Hoe sneller je handelt, hoe kleiner kans dat de vogel gaat vliegen.

Een recruiter handelt in jouw opdracht en is heel transparant over de vorderingen van het sollicitatieproces. Je weet op elk moment in welke sollicitatieronde de verschillende kandidaten zich bevinden. Zo vind je snel de juiste persoon op de juiste plek. 

Lees ook: War for talent: 4 manieren om kandidaten aan te werven

4.    Meten én weten

Recruiters zijn top notch professionals in de HR-sector. Voor de analyse van kandidaten gebruiken ze verschillende toolings en testings. Maar is de kandidaat die het beste uit de testen komt ook altijd de beste kandidaat voor de openstaande positie? Als HR business partners geven recruiters jou passend advies vanuit hun ervaring en expertise.

Ook voor de onderhandelingen van het verloningspakket met de ideale kandidaat, kan je er op rekenen dat je recruiter dit  in goede banen zal leiden. En wanneer die kandidaat akkoord is gegaan, begeleidt de recruiter jou in de afronding van een vlekkeloos aanwervingsproces.

Lees ook: Zo zorg je voor een efficiënte onboarding van nieuwe medewerkers

Overtuigd om jouw aanwervingsproces tijdelijk te laten ondersteunen door een Xtra professionele recruiter?Onze ervaren recruitment consultants zetten graag hun troeven in om voor jou de juiste persoon op de juiste plaats te vinden.

Onze favoriete Marketing podcasts

marketing-podcasts
De populariteit van podcasts is de laatste jaren enorm gegroeid. Ook podcasts over Marketing topics en trends schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar welke podcasts zijn het meest relevant, interessant én leerrijk? We vroegen aan 5 consultants om hun favoriete Marketing podcast toe te lichten. Op zoek naar inspiratie? Lees dan snel verder!

Celine’s favoriete podcast

What’s next in infuencer marketing?

Concept? In deze podcast deelt Endeavour op een leuke manier interessante informatie over influencer marketing. Aan de hand van trends, inzichten en cases vertelt hij over nieuwe TikTok trends, influencer wetgeving, brand perspectives op influencer marketing,… Waarom? In deze podcast komen zowel gasten uit de industrie en merken als influencers zelf aan het woord. Hierdoor ontdek je verschillende invalshoeken. Favoriete aflevering? Influencer Perspective’ met Marit Brugman, waarin deze bekende influencer haar visie en persoonlijke insights meegeeft.

Lander’s favoriete podcast

Akimbo

Concept? In deze podcast deelt marketinggoeroe Seth Godin enkele kneepjes van het vak. Zo licht hij toe hoe we onze cultuur kunnen beïnvloeden en aanpassen. De toepasselijke titel “Akimbo” betekent de kromming in een rivier of boog en staat symbool voor de kracht om het verschil te maken. Waarom? Seth Godin is een begrip in de marketingwereld. Je kan dus enorm veel bijleren van zijn kennis. Favoriete aflevering? “Go invent something”, waarin Seth Godin vertelt over zijn uitvindingen. Deze aflevering triggert je om outside the box te denken.

Natasja’s favoriete podcast

Marketingdenkers

Concept? In deze podcast bespreekt Gijs Dellemijn elke aflevering een ander aspect van marketing. Gijs richt zich samen met zijn gasten op de nieuwste ontwikkelingen en trends in de branche. Je krijgt waardevolle informatie over hoe je jouw marketingstrategie kan verbeteren en hoe je kan inspelen op veranderingen in de markt. Waarom? Gijs nodigt personen met verschillende achtergronden uit, zoals een fotograaf, een auteur, een ondernemer,…  Op die manier krijg je een breed scala aan perspectieven. Dat helpt om Marketing vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Favoriete aflevering? “Dit is hoe videomarketing jouw bedrijf laat groeien”, waarin Pelpina Trip vertelt over haar ervaring voor én achter de camera. Ze geeft trainingen aan bedrijven om zichtbaar te worden met behulp van goedkope, maar toch succesvolle video’s. Hiervoor heb je volgens haar niet meer nodig dan een telefoon met een degelijke camera en audio.

Michael’s favoriete podcast

Brand breakfast

Concept? “Schuif gezellig aan onze ontbijttafel”, met deze woorden begint elke aflevering van deze podcast over merken en marketing. De topics variëren van branding voor start-ups, retail branding en inclusieve branding tot storytelling, de metaverse en content nurturing. Voor ieder wat wils! Waarom? Wil je meer weten over het proces achter het creëren van een merkreputatie of ben je benieuwd naar de tips & tricks van experten om je merk te verbeteren? Dan is deze marketing podcast iets voor jou! Jouw favoriete aflevering? “Brand culture, merkreputatie en Lego Serious Play”. waarin de hedendaagse betekenis van een merkcultuur wordt besproken. Hoe creëer je respect voor je merk? Kan je op korte termijn een goede reputatie creëren of is het een lange termijn proces? Hoe ga je om met reputatie management? Het antwoord op deze vragen ontdek je in deze aflevering.

Ajlin’s favoriete podcast

The Science of Social Media

Concept? In deze podcast krijg je concrete tips & tricks over Social Media toepassingen: van Social Media trends en skills tot maatschappelijke invloeden op de manier van communiceren. Waarom? Deze allround podcast is dé ultieme gids om wegwijs te geraken in de wondere wereld van Social Media. Zeker een aanrader voor peers in het domein! Jouw favoriete aflevering? “7 important skills you need to become a successful social media marketer”, waarin je ontdekt welke skills en kwaliteiten je exact nodig hebt om een succesvolle social media marketeer te worden. Wil je je Marketing beleid naar een hoger niveau tillen, in lijn met de laatste Marketing trends? En heb je hiervoor tijdelijk versterking nodig? Kom dan zeker eens kennismaken met Celine, Lander, Michael, Natasja of Ajlin! Dankzij deze podcasts blijft hun Marketing kennis sowieso up to date 😉

Het ideale profiel van een digitale marketeer

digital-marketeer

Ben je op zoek naar nieuw talent om je digitale marketing team uit te breiden? Dan bepaal je uiteraard eerst wat voor jou het ideale profiel is van een digitale marketeer. De juiste skills en vaardigheden zijn cruciaal om de digitale strategie uit te voeren. Daarnaast moet er een juiste match zijn met de waarden van je bedrijf. Naar welk profiel ga je, als manager, best op zoek? Ontdek het in deze blog!

De 7 skills van een digitale marketeer

Digitale marketeers beschikken idealiter over een brede kennis van de verschillende online marketing disciplines. Waarom? Het is belangrijk dat ze de impact van hun acties op de overall marketing strategie kunnen bepalen. Ze werken immers mee aan de crosschannel strategie om uiteindelijk de business doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Naast één of meer expertises, is een overkoepelende kennis van deze 7 onderdelen cruciaal.

1. SEO

SEO of zoekmachineoptimalisatie is één van de belangrijkste onderdelen van online marketing. Wordt jouw bedrijf (eerst) gevonden door de verschillende zoekmachines? Hoe creëer je zoveel mogelijk organisch bereik? Hoe kan je je content optimaliseren met de juiste keywords, linkbuilding,…? Een digitale marketeer met expertise in SEO heeft een streepje voor!

2. SEA

Kennis van SEA of search engine advertising is ook een belangrijke skill van de ideale digitale marketeer. Naast organisch bereik, kan je betalende advertenties inzetten om je merk online te laten opvallen. Zo kan een converterende advertentie met de juiste zoekwoorden, een rechtstreekse impact hebben op de omzet van je bedrijf.

3. Content marketing

Content is King. Een goede digitale marketeer beschikt dus over de kennis van de verschillende vormen van content en hoe je deze optimaal kan inzetten naar jouw doelpubliek. Kwalitatieve content zorgt er immers voor dat je opvalt in de online jungle van bedrijven. Content moet uniek, maar ook nuttig en betekenisvol zijn voor je doelgroep.

4. E-mail marketing & automation

De juiste boodschap op het juiste moment naar de juiste doelgroep communiceren heeft een grote impact op je conversies. E-mail marketing is één van de voordeligste strategieën die je als digitale marketeer kan toepassen. En bovendien kan je het proces volledig automatiseren. De ideale digitale marketeer weet hoe je je customer journey kan optimaliseren door o.a. e-mails te personaliseren en automatiseren o.b.v. bepaalde acties van klanten.

5. Conversie optimalisatie (CRO)

Alles wat je als digitale marketeer doet, moet converteren en goede resultaten opleveren. Je wilt uiteraard zoveel mogelijk leads genereren en converteren naar klanten. Hoe kan je je marketing acties optimaliseren en stroomlijnen, zodat deze voldoende conversies opleveren? Bijvoorbeeld: hoe kan je als bedrijf online je product verkopen met behulp van kwalitatieve, converterende blogs? Een goede digitale marketeer heeft hierop een pasklaar antwoord.

6. Data

Wat is een digitaal marketing team zonder data? Eigenlijk helemaal niets. Data zorgt ervoor dat je elke stap van het proces kan optimaliseren en naar een betere ROAS (Return On Advertising Spend) kan toewerken. Op basis van je data kan je immers bepalen waar je je strategie moet finetunen. Een dataspecialist kan dus de ideale aanvulling zijn voor jouw marketing team.

7. Social Media

Social Media is niet meer weg te denken uit een online marketingstrategie. Deze kanalen zorgen voor extra visibiliteit en bereik voor je bedrijf. Een goede digitale marketeer heeft dan ook een uitgebreide kennis van alle Social Media kanalen en weet op welke manier deze optimaal ingezet kunnen worden voor jouw doelgroep. Ervaring met Social Media advertising is ook een pluspunt.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]De digitale marketeer die je zoekt, beschikt dus idealiter over deze 7 skills. Digitaal talent is echter schaars. Je kan dus best kiezen voor een combinatie van een aantal allround profielen met flexibel inzetbare, digitale experts.

Ben je nog op zoek naar een digitale marketeer met de nodige skills om je marketing team tijdelijk te versterken? Wij helpen jou graag om de perfecte aanvulling te vinden. Kom dus zeker eens kennismaken!