Skip to content

Coachend leiderschap: cruciaal om talent te behouden

De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het steeds moeilijker wordt om talent aan te trekken. Als bedrijf is het belangrijk om het verschil te maken, bijvoorbeeld met een creatieve rekruteringsstrategie of een out-of-the-box employer branding campagne. Maar enkel dat is niet voldoende om het aangeworven talent ook te behouden. 

Bedrijven zetten extra in op het aantrekken van talent, maar op vlak van het behouden van gekwalificeerde medewerkers is er nog werk aan de winkel.” – Elisabeth Muylaert, Talent Xpert bij clearXperts

Waarop moet je dan wel inzetten om je topmedewerkers te behouden? Naast je bedrijfscultuur is coachend leiderschap een cruciale factor om de groei en ontwikkeling van unieke talenten te faciliteren. Maar wat houdt coachend leiderschap precies in, en hoe kan je dit als manager toepassen?

Wat is coachend leiderschap?

Coachend leiderschap omvat het begeleiden van je teamleden bij het ontdekken, ontwikkelen en benutten van hun unieke talenten en sterke punten. Het doel is om medewerkers te helpen hun professionele doelen te bereiken door hun capaciteiten optimaal te benutten. 

Als leidinggevende speel jij een cruciale rol bij het identificeren en ontwikkelen van talent binnen jouw team. Effectief leiderschap vereist immers een actieve betrokkenheid bij het ondersteunen van medewerkers in het ontdekken en ontplooien van hun potentieel. 

Met coachend leiderschap bevorder je niet alleen de individuele groei, maar ook de retentie binnen de organisatie. Gewaardeerde en ondersteunde medewerkers worden ambassadeurs voor het bedrijf en tonen meer loyaliteit. Het creëren van een cultuur van groei en ontwikkeling verbetert niet alleen de prestaties, maar verhoogt ook de tevredenheid van medewerkers.

Hoe pas je coachend leiderschap toe in 5 stappen?

 

1) Start met een Plan

Start met een plan waarbij je een doelgericht traject opstelt. Een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) vormt hierbij de basis. Het POP helpt om het effect van coachend leiderschap meetbaar te maken, zodat het niet vrijblijvend blijft maar leidt tot daadwerkelijke groei. Ook moedig je hiermee je werknemers aan om actief mee te denken over hun eigen ontwikkeling.

Het POP bevat een overzicht van de kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen 
van de medewerker en helpt hen om hun persoonlijke ontwikkelingsdoelen en groeiplannen duidelijk te definiëren en te beheren. Doelstellingen moeten SMART geformuleerd worden – Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden – met kleine acties en een duidelijk stappenplan om vooruitgang meetbaar te maken.

 

2) Zorg voor een stevige fundering

Om een cultuur van betrokkenheid te creëren, zorg je best voor een veilige werkomgeving. Leiderschap gebaseerd op vertrouwen is namelijk veel duurzamer dan leiderschap gebaseerd op controle en autoriteit. Als mensen voelen dat je hen vertrouwt, durven ze ook meer verantwoordelijkheid op te nemen. Ze weten immers dat ze mogen falen en dat je hen zal steunen en aanmoedigen.

John Maxwell beschrijft vijf niveaus die essentieel zijn bij coachend leiderschap. Door deze niveaus te begrijpen en toe te passen, zorg je voor een sterke basis.

 • Positie: mensen volgen jou omdat ze dat moeten
 • Toestemming: mensen volgen jou omdat ze dat willen
 • Productie: mensen volgen jou voor wat je voor de organisatie hebt gedaan
 • Ontwikkelaar: mensen volgen jou voor wat jij voor hun hebt gedaan
 • Pinnacle: mensen volgen jou voor wie je bent en waar jij voor staat
5-niveaus-coachend-leiderschap

3) Voorzie de juiste materialen

Een cultuur van waardering is essentieel voor succesvol coachend leiderschap. Medewerkers moeten zich gehoord en gewaardeerd voelen. De ABC-motivatietheorie biedt hiervoor een solide kader:

 • Autonomie: Geef je medewerkers de vrijheid om hun werk zelf in te richten en te ontwikkelen. Het is belangrijk om hen voldoende ruimte te geven om ideeën aan te brengen en hen directe toegang te bieden tot diverse stakeholders, zodat ze snel kunnen inspelen op veranderingen.
 • Betrokkenheid: Zorg voor positieve werkrelaties en betrek medewerkers bij beslissingen. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de oplossing. Betrokkenheid en communicatie zijn hier cruciaal. Vaak wordt er verwacht dat medewerkers ownership nemen, meedenken en zelf aan het stuur zitten van hun ontwikkeling. Dit kan echter niet zonder betrokkenheid of inzicht in het grotere geheel, wat vraagt om effectieve communicatie van jou als manager.
 • Competentie: Biedt mogelijkheden voor ontwikkeling en benut de talenten van jouw medewerkers. Als manager is het belangrijk om regelmatig gesprekken te voeren die niet alleen over taken gaan, maar ook over de rol van de medewerker in de organisatie. Wat loopt goed? Hoe kunnen ze hun talenten inzetten? Welke competenties kunnen nog verder ontwikkeld worden? Dit type gesprekken is essentieel voor coachend leiderschap.
 

4) Begeleid het proces

Veranderingen brengen vaak onbedoelde weerstand met zich mee: mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Betrek je mensen dus zo vroeg mogelijk in het uitdenken van een plan, zo krijg je hen ook echt mee. Inspraak geven is één van de sterkste manieren om betrokkenheid te creëren. Je zal bovendien versteld staan van de aanwezige creativiteit en kennis in de organisatie. Als medewerkers zelf betrokken worden bij een idee en het mee kunnen vormgeven, is de gedragenheid veel groter.

Probeer het potentieel in jouw medewerkers te ontdekken en te ontwikkelen. Luister naar je medewerkers, vraag hen waar ze energie van krijgen. Ga op zoek naar de sterktes van je medewerkers en moedig hen aan deze talenten meer in te zetten en verder te ontwikkelen. Durf hierbij af te wijken van standaard taakbeschrijvingen en functieverdelingen. Geef kansen, coach en stimuleer mensen door correcte feedback en bijsturing te geven én hen uit te dagen hun grenzen te verleggen.

5) Evalueer
Feedback is cruciaal bij coachend leiderschap. Hiervoor kan je de 4G-methode toepassen:

 • Gedrag: Beschrijf het waargenomen gedrag.
 • Gevolg: Leg uit welk gevolg dit gedrag heeft.
 • Gewenst gedrag: Geef aan welk gedrag gewenst is.
 • Gevoel: Deel het gevoel dat dit gedrag bij u oproept.

Coachend leiderschap biedt een duurzame oplossing voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Door te investeren in het ontdekken en ontwikkelen van de unieke talenten van medewerkers, kan je niet alleen hun prestaties verbeteren, maar ook de tevredenheid en loyaliteit van je personeel vergroten. 

Onze Talent Xperts staat alvast klaar om jouw organisatie te begeleiden bij elke stap van dit proces, zodat je kan evolueren naar een toekomstbestendige, talentgedreven werkomgeving.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!