Skip to content

Teamwork in een future proof Finance team

 

In onze podcast Xtra human insights, deelt Gerrit Matthys, CFO bij Sodexo, zijn waardevolle inzichten over het samenstellen en leiden van een future proof Finance team. Sodexo is marktleider op het gebied van Quality of Life services. Ze bieden verantwoorde en duurzame diensten aan om de kwaliteit van leven in elke fase van het leven te verbeteren.

Samen met Ellen Vanvlasselaer, Business Development Director & Partner bij clearXperts, en Charlotte Peeters, Business Manager bij clearXperts verkennen we de ervaring en kennis van Gerrit, die hij de afgelopen 26 jaar heeft opgebouwd binnen de financiële sector.

De link met teamsport

Het succes in zowel teamsport als het bedrijfsleven is gebaseerd op teamwork, niet op individuele prestaties. Het beste team wordt immers gevormd door leden die elkaar aanvoelen en goed samenwerken, niet noodzakelijk door de beste spelers. 

Een future proof Finance team omvat mensen die niet alleen beschikken over de nodige technische vaardigheden, maar ook een doorgedreven begrip hebben van het bedrijfsmodel en de verschillende ecosystemen. De teamleden vullen idealiter elkaars karakter aan, luisteren naar elkaar en leren van elkaar. Bovendien is het perfecte team divers in geslacht, leeftijd én achtergrond.

Het belang van communicatie

Om te excelleren in Finance is er meer vereist dan enkel technische bekwaamheid. Finance professionals moeten meer en meer over het vermogen beschikken om effectief te communiceren en samen te werken binnen de organisatie. Het stellen van vragen, het tonen van nieuwsgierigheid en het hanteren van een didactische aanpak worden steeds belangrijker voor succes.

Coaching is essentieel

In de financiële sector evolueert de focus van hard skills naar de juiste balans tussen hard en soft skills. Als leidinggevende van een future proof Finance team is het essentieel om je medewerkers te coachen en te begeleiden om hun soft skills verder uit te bouwen. Nieuwe teamleden moeten er bovendien voor openstaan om hun soft skills te ontwikkelen, zodat de teamcommunicatie en -efficiëntie bevorderd wordt. 

Ook is het belangrijk om je passie helder te communiceren en je betrokkenheid bij het team tonen. Door je medewerkers richting te geven, creëer je een energiek team. Bevraag bij het rekruteren ook de passie van nieuwe medewerkers. Gepassioneerde medewerkers zijn immers beter in staat om de nodige inspanningen te leveren bij uitdagingen.

Omgaan met bewegingen in het team

Een future proof Finance team moet flexibel zijn, zodat langdurige afwezigheden door verlof of ziekte opgevangen kunnen worden. Zorg in de eerste plaats voor een vaste kern waarmee je kan schuiven bij tijdelijke of permanente veranderingen. Verder is het belangrijk om voor bepaalde specifieke competenties te kiezen voor tijdelijke inzet

Tips voor startende CFO’s

Deze tips kunnen beginnende CFO’s helpen bij het uitbouwen van een future proof Finance team.

  • Blijf authentiek;
  • Denk vooruit;
  • Zorg voor een divers team;
  • Investeer in netwerken.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!