Skip to content

Bij clearxperts gaan we voor een optimale samenwerking

Heb je een klacht of andere melding?

Stel je een inbreuk vast? Of heb je een klacht over clearXperts, onze werkwijze of een medewerker? 
Maak gebruik van één van onderstaande formulieren. 

Klacht

Heb je het gevoel dat een clearXperts medewerker geen professionele houding aannam of de werkzaamheden niet op een zorgvuldige of professionele wijze uitvoerde? Dan kan je hiervoor een klacht indienen.

Alle klachten die aan onderstaande voorwaarden voldoen, worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

 • Jouw klacht is niet anoniem.
 • De klacht betreft een medewerker of dienstverlening van clearXperts.
 • De aangegeven feiten dateren van minder dan 4 maanden geleden.
 • Jouw klacht is voldoende duidelijk omschreven.

Een klacht wordt gemiddeld in minder dan 4 maanden behandeld en afgesloten. Deze duur kan echter variëren naargelang van de complexiteit van het onderzoek. Wanneer het dossier is afgehandeld, krijgt de klager sowieso de resultaten van de klachtenbehandeling. Bij de behandeling van jouw klacht verwerken we jouw persoonsgegevens. Deze gegevens zullen enkel ingezameld en verwerkt worden om de klacht te behandelen. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt. 

Heb je een klacht? Vul het formulier hieronder in.

Melding

Wens je een melding te maken van een daadwerkelijke of mogelijke inbreuk op de wetgeving? Geef dan hier jouw melding door.

Wij kunnen enkel meldingen ontvangen met betrekking tot volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.

Het indienen van deze melding kan volledig anoniem. Inzendingen worden enkel behandeld door de persoon die binnen clearXperts bevoegd is voor het behandelen van jouw melding.