Skip to content

Vuistregels voor een sterk team

Een sterk team vormt de basis voor een succesvolle samenwerking en het bereiken van de vooropgestelde doelen. Maar welke elementen zorgen ervoor dat je van sterke individuen naar een nog sterker geheel gaat? Onze Talent Xperts geven graag 5 handige tips om een sterk team op te bouwen.

Tip 1: Een sterk team begint bij de juiste teamleader

De juiste teamleader aanstellen is een belangrijke eerste stap om een sterk team op te bouwen. Een goede teamleader streeft ernaar om het potentieel van het team volledig te benutten en de individuele vaardigheden en talenten van teamleden ten volle te ontwikkelen.

Om er zeker van te zijn dat je het juiste teamlid aanduidt als teamleader, kan je gebruik maken van een assessment. Deze test meet de vaardigheden en karaktereigenschappen die belangrijk zijn voor een teamleader, zoals communicatie, besluitvorming en leiderschap. Hierbij stel je objectieve criteria voorop, waardoor persoonlijke voorkeuren en vooroordelen worden vermeden. Ook kan je op deze manier teamleden challengen om hun sterke en minder sterke punten bloot te leggen, waardoor je hun verdere ontwikkeling een duwtje in de rug geeft. Bovendien kan je het vermogen van de kandidaat testen om te functioneren in een internationale en diverse omgeving, een factor die vandaag steeds belangrijker wordt om een team te leiden.

5 kenmerken van een ideale teamleader

Lees ook hoe je een assessment-tool met opvolging kan inzetten als vlijmscherp wapen in the war for talent

Tip 2: Een goede mix van kwaliteiten

Een sterk team bestaat uit individuen met verschillende achtergronden en kwaliteiten. De juiste mix van diversiteit en complementariteit zorgt er immers voor dat teamleden elkaar aanvullen en versterken.

Diversiteit in achtergrond en kennis leidt tot creatieve ideeën en een breder perspectief bij besluitvorming en probleemoplossing. Daarnaast zorgt complementariteit in persoonlijkheid en soft skills er dan weer voor dat alle nodige rollen in het team worden ingevuld.

De juiste mix van kwaliteiten voor je team

Om de verschillende kwaliteiten optimaal te benutten, is het cruciaal dat er binnen het team een duidelijke communicatie en samenwerking is. Hierbij is het belangrijk om ieders vaardigheden en sterke punten te erkennen en te waarderen.

Tip 3: Let there be order!

Iedereen heeft zijn eigen manier van werken. Het opmaken van duidelijke afspraken en een transparante taakverdeling is dus niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk om in het begin een goed afgelijnde rol te bepalen voor elk teamlid. Zo weet elk teamlid wat er verwacht wordt en kunnen taken vlotter, sneller én kwalitatiever afgewerkt worden.

Om de taakverdeling tot stand te brengen, kan je gebruik maken van de RACI-matrix. Door te bepalen wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak (Responsible), wie de eindverantwoordelijkheid heeft (Accountable), aan wie er advies gevraagd wordt (Consultable) en wie geïnformeerd moet worden (Informed), kunnen miscommunicaties en conflicten worden voorkomen en kan elk teamlid zich concentreren op zijn/haar prio’s en verantwoordelijkheden. Op deze manier kan het team efficiënt samenwerken om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Tip 4: Sterke interpersoonlijke relaties bevorderen de teamspirit.

Sterke interpersoonlijke relaties bevorderen de effectieve communicatie tussen teamleden. Bovendien helpt een goede communicatie bij het begrijpen van elkaars behoeften, verwachtingen en ideeën, waardoor misverstanden worden voorkomen en de samenwerking wordt versterkt.

Het Tuckman-model deelt de groepsontwikkeling op in vier fases:

  • Forming: De groepsleden leren elkaar kennen en proberen de doelstellingen van de groep te begrijpen.
  • Storming: De groepsleden nemen hun positie in waardoor conflicten en meningsverschillen blootgelegd worden.
  • Norming: Afspraken worden gemaakt en de normen en waarden binnen de groep worden bepaald. Er ontstaat een wederzijds respect tussen de groepsleden.
  • Performing: De groepsleden zijn goed op elkaar ingespeeld en kunnen efficiënt en effectief samenwerken.

Als teamleader besteed je best voldoende aandacht aan de Norming fase. Het is immers belangrijk om de waarden en normen van het team in de hand werken en de mogelijkheden tot frictie of conflict te beperken.

Om de Norming fase tot een goed einde te brengen heb je de volledige ondersteuning en medewerking van alle teamleden nodig. Ze moeten één voor één open staan voor feedback en bereid zijn om vertrouwen op te bouwen met hun collega’s.

Tip 5: Waar vertrouwen is, daar is een team.

Wanneer je in team werkt, is vertrouwen een basisingrediënt. Vertrouwen zorgt immers voor samenwerking, veerkracht, productiviteit, open communicatie,…. Vertrouwen laat ook toe om fouten te maken, te leren uit gemaakte fouten én te groeien. Kortom, vertrouwen is cruciaal voor het bevorderen van een positieve groepsdynamiek, het stimuleren van de samenwerking en het vergroten van de effectiviteit van je team.

Ben jij nog op zoek naar een advies op maat om van jouw team een Xtra sterk team te maken? Onze Talent Xperts, Monda en Elisabeth, hebben de nodige expertise in talent management om jouw team naar een hoger niveau te tillen. Aarzel dus niet om contact op te nemen!

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!