Skip to content

Het woord ‘Digitalisatie’ verschijnt te pas en te onpas op het internet. 

Het is een proces waaraan elk bedrijf al op zijn minst zou moeten gedacht hebben, want: stilstaan is achteruitgaan. 

Digitalisatie is in deze tijd de logische vervolgstap teneinde bereikbaar te zijn voor jouw klanten. 

Het gebrek aan digitalisatie kan leiden tot stilstand en dus achteruitgang. In dit artikel focussen wij ons specifiek op de digitalisatie van marketing en communicatie van bedrijven.

 

Wat is digitalisatie?

Met digitaliseren wordt bedoeld veranderingen die plaatsvinden op sociaal, maatschappelijk en economisch vlak ten gevolge van de invloed van veranderende processen door de invloed van informatie- en communicatietechnologieën.

Wanneer een digitalisatie heeft plaatsgevonden is er, bij goede uitvoering, ook een shift in oriëntatie gebeurd. 

Dankzij digitalisatie ligt de focus voortaan 100% op de klant en wordt vanuit deze hoedanigheid de communicatie en marketing gecreëerd.

 

Waarom is digitaliseren de norm?

Vooral omdat klanten verwachten dat jouw organisatie ook online te vinden is en je diensten zo toegankelijk mogelijk zijn via online services.

Naast digitaliseren om de verwachtingen van de klant in te vullen, zullen doelstellingen worden opgesteld die vaak gemakkelijker te realiseren zijn dankzij deze verandering. 

Andere voordelen van digitalisatie zijn:

  • Informatie wordt toegankelijker voor iedereen;
  • Het delen van informatie gaat sneller en gemakkelijker;
  • Analyseren van niet alleen sales, maar ook de impact van informatie delen kan gemakkelijker;
  • Na digitalisatie, kan je ook gaan automatiseren waardoor de werkdruk verkleint.

 

Starten met digitaliseren

Heb je als bedrijf beslist dat het hoog tijd is om mee te gaan met digitalisatie, dan kan je starten met het opstellen van enkele doelstellingen en een strategie. 

Een digital marketing-strategie is meer dan beslissen wat je op social media gaat doen. 

Je moet bepalen waar je naartoe wilt gaan, hoe je conversies gaat binnenhalen, hoe de customer journey er online zal uitzien, wat er allemaal moet gedigitaliseerd worden, hoe de value ladder wordt uitgewerkt enzovoort.

Ondanks de vele tips die je overal kan vinden en de voorbereidingen die je kan treffen om een digitalisatie van je communicatie feilloos te laten verlopen, zal je er als bedrijf nooit echt 100 procent klaar voor zijn.

Niet al je klanten en medewerkers zullen enthousiast zijn over het idee om de transitie te maken. Daarom probeer je het best de overgang zo geleidelijk mogelijk uit te voeren. 

Door iedereen die er belang bij heeft te informeren over de verandering, ga je de organisatiecultuur ook beïnvloeden. 

Dat zal jouw organisatie positief beïnvloeden.

Je gaat namelijk een organisatiecultuur van doen en experimenteren ontwikkelen. Mensen gaan begrijpen waarom het belangrijk is te innoveren en er ook naar handelen. Om een goede digitalisering te realiseren heb je een cultuur van ‘doeners’ nodig. 

In een notendop zou je nu een indruk moeten hebben van wat er nodig is om een digitalisering te realiseren. Het is een uitdaging voor elke organisatie, daarom is het wenselijk om de juiste mensen in te schakelen hiervoor.

Experts die reeds digitalisatie hebben gerealiseerd in andere organisaties, kunnen hun ervaringen delen en helpen met de praktische uitvoering ervan.

Interesse om beroep te doen op een consultant die kan bijstaan in de digitale transformatie van jouw organisatie? Neem contact met ons op en we bespreken de mogelijkheden.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!