Skip to content

De war for talent heeft de arbeidsmarkt grondig dooreengeschud: in de huidige krapte wordt het steeds moeilijker om de juiste profielen aan te trekken. Thuiswerk heeft bovendien voor de bijkomende uitdaging gezorgd om bestaande  werknemers  tevreden en  betrokken te houden. Beide vraagstukken kunnen beantwoord worden met het vierletterwoord ‘LLES’.

Of het nu gaat om het aan boord halen van talent of het motiveren van de huidige medewerkers: purpose is de sleutel. Geef  mensen een doel, iets om naar te streven. Zeker bij thuiswerk is dat een must, want de employee experience moet ook in een digitale context optimaal zijn.

Purpose aanbieden kan het best aan de hand van LLES. De eerste ‘L’ staat hierbij voor ‘listening’: luister naar  je medewerkers, zodat je beter begrijpt wat in hen omgaat, waar hun doelen en beweegredenen liggen. Wanneer de employee engagement binnen je organisatie stijgt, rendeert je menselijk kapitaal meer en verbeter je ook je performance management.

Meer dan aantrekkelijk loon

De tweede ‘L’ is die van ‘learning’: de tijd dat mensen hun hele leven dezelfde job uitoefenden zonder (de intentie om) te groeien, is voorbij. Talent wil perspectief en de kans om levenslang te leren. Als organisatie moet je die mogelijkheid aanbieden om medewerkers aan boord te halen en houden. Bega dus zeker niet de fout om te denken dat een aantrekkelijk loon en dito extralegale voordelen volstaan: een medewerker wil vandaag meer.

Vervolgens is er de ‘E’ van ‘empathy’, dat nauw aansluit bij het luisteren naar mensen. Probeer als overste te evolueren naar empathisch leiderschap: meedenken in de leefwereld van de medewerker en zijn intrinsieke motivaties en struggles met empathie benaderen.

‘S’ ten slotte slaat op ‘service-minded’: stel je dienstgericht op naar de medewerker en probeer diezelfde gevoeligheid bij hem of haar te prikkelen.

Ownership en personalisatie

LLES is iets waar u zich als werkgever en/of ondernemer in kunt en moet bekwamen. Maar het is ook belangrijk dat u uw medewerkers overtuigt om vanuit dezelfde mindset te denken en handelen. Dat lukt wellicht nog het best via ownership en personalisatie: geef medewerkers de kans om hun job zelf in te vullen en te craften. Zolang ze aan hun deliverables tegemoetkomen, moeten ze die vrijheid krijgen. Zorg van uw kant dan wel voor positieve feedback: op de genomen acties en successen, maar ook op de minder geslaagde verhalen.

Conclusie? Geef je (steeds schaarser wordend!) talent perspectief en vooruitzichten. Motiveer bestaande medewerkers door hen zelf de job te laten invullen, zelfs al wijkt die invulling af van de oorspronkelijke jobomschrijving. Want zo werkt u aan de purpose en maakt u uw organisatie future-proof.

Bij clearXperts maken we het verschil! Via LLES doen we er alles aan om het talent dat we in huis hebben, optimaal te ontwikkelen. We volgen onze consultants en freelancers van nabij op en helpen hen om nog beter te worden in wat ze het liefste doen. Door het inzetten van tevreden tijdelijke medewerkers kan ook jouw organisatie structureel en duurzaam te groeien.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!