Skip to content

Christa Van Oostende, voormalig hr-director bij ENGIE Axima, is al twintig jaar actief in human resources. Ze heeft in de sector al heel wat evoluties meegemaakt, maar sommige uitdagingen blijven. Zo zal human resources altijd als doel hebben mensen slimmer te laten samenwerken en zo bedrijven sterker te maken. Christa deelt hoe het was om mee te groeien in een almaar complexer vakgebied.

Hr: een domein in verandering

Personeelsbeleid is een domein dat enorm in beweging is. Vroeger bestond hr uit puur transactioneel of administratief personeelswerk. Die tijd is voorbij, want de sector heeft er de laatste decennia steeds meer dimensies en verwachtingen bijgekregen. Het draait niet meer louter om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats krijgen.

Terwijl schoolverlaters vroeger stonden te popelen om te beginnen werken en bazen kandidaten te veel hadden, mogen ze nu al van geluk spreken als ze één geschikte kandidaat vinden. Vandaag moet een werkgever op zoek gaan naar toverformules om talent aan te trekken en medewerkers tevreden te houden. Hr moet meer en meer contradicties en spanningsvelden verzoenen en plooien gladstrijken. Dat terwijl onze medewerkers en managers niet altijd gewapend of opgeleid zijn om met maatschappelijke evoluties om te gaan.

De drukke agenda van generatie Y

Dat is meteen een van de grootste uitdagingen van deze tijd: de zoektocht van werknemers naar de optimale mix van tijdsbesteding en waardenbeleving. Wakkere werkgevers hebben allang begrepen dat werknemers vandaag veel meer willen dan werken alleen. Generatie Y hecht veel meer waarde aan zinvol werk en wil een echte bijdrage leveren. Ze vinden ook het sociale aspect heel belangrijk. Op sociale media willen ze kennis delen en leren van anderen. Ook naast het werk is generatie Y druk bezig met gezinsactiviteiten, reizen of maatschappelijke projecten. Deze generatie leeft niet om te werken, maar werkt om te leven. Werkgevers moeten nu meer dan ooit rekening houden met wat er zich afspeelt náást de werkvloer.

evolutie hr

Een moeilijke evolutie

Die veelheid aan mogelijkheden zorgt voor sommige mensen waarschijnlijk ook voor stress. Een gezin onderhouden is vandaag even moeilijk als twintig jaar geleden. Overheden, bedrijven, medewerkers, gezinnen: iedereen is op zoek naar de ideale mix van persoonlijk en gemeenschappelijk rendement. Er wordt geëxperimenteerd met bedrijfscrèches, incentives voor carpooling, flexibel werken en thuiswerk, maar telkens botsen deze initiatieven op kritiek uit alle hoeken. Nog te veel mensen houden vast aan verworven rechten en gewoontes. Ze willen wel vernieuwing, maar zijn niet bereid om er iets voor op te geven in de plaats. De hr-sector moet realistische doelen opstellen om zich aan de evolutie aan te passen. Het is aan de hr-professionals om op creatieve manieren aangepast werk aan te bieden dat rekening houdt met de gegeerde veerkracht, flexibiliteit en wendbaarheid.

Evoluties in hr: nieuwe samenwerkingsmodellen

Hr moet zich verder toeleggen op de ‘more with less’-cultuur. Dat kan door de verschillen tussen mensen als een troef te zien en bewust complementaire en diverse teams samen te stellen. Managers leren stilaan nieuwe samenwerkingsmodellen als co-creatie kennen. Zelfsturende teams vereisen mentale en fysieke vrijheid én het vertrouwen van het management. Een cultuur van co-creatie stimuleert innovatie en initiatief. Niet alleen jongeren zijn gedreven om kennis te verwerven en te delen, ook oudere collega’s zijn snel gewonnen voor de nieuwe samenwerkingsvormen. Talentontwikkeling en maximale inzetbaarheid zijn even belangrijk voor een schoolverlater als voor iemand met twintig jaar ervaring.

Gezond verstand en vertrouwen

Christa Van Oostende is blij dat ze twintig jaar geleden voor dit vakgebied heeft gekozen. Al mogen slagzinnen als ‘war for talent’ van haar wel weer de kast in. Als organisaties na al die jaren van hr-evoluties nog altijd niet begrepen hebben dat we duurzaam met mensen moeten omgaan, zal dat ze weldra duur komen te staan. Succesvolle organisaties van morgen gebruiken hun gezond verstand en geven vertrouwen aan zelfsturende teams. Laat ons alvast waarderen wat er intern al is en openstaan voor diversiteit.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!