Skip to content

Het is algemeen geweten dat gelukkige werknemers betere resultaten neerzetten en dus beter presteren. Deze veronderstelling is ondertussen ook al meerdere malen wetenschappelijk bewezen.

Geluk op de werkplek zorgt voor betere prestaties op vlak van autonomie, zelfregie en aanpassingsvermogen. Medewerkers die tevreden op hun werk zitten, halen gemiddeld meer voldoening uit hun job, ervaren meer respect te krijgen van hun werkgever, en ook de aansturing van teams zou efficiënter gebeuren. 

Als je een team met gemiddeld gelukkigere werknemers hebt, zal zich dat weerspiegelen in de klantentevredenheid. Zie het als een kettingreactie. Staan de medewerkers positief op de werkvloer, trek je ook mensen aan met dezelfde mindset en behoud je de mensen met de juiste attitude, kennis en vaardigheden.

Al die positiviteit zorgt er uiteindelijk ook voor dat het algemene imago van de organisatie een boost krijgt.

Het ziekteverzuim is veel lager, er wordt onderling beter samengewerkt en dat resulteert in hogere productiviteit en creativiteit.Dit alles zorgt voor een beter bedrijfsresultaat.

Sommige wetenschappelijke resultaten spreken over een bijna 50 procent  hogere productiviteit dan bij werknemers die minder tevreden zijn bij hun huidige werkgever.

Werkgeluk in jouw bedrijfsmodel integreren

Door enkele (eenvoudige) stappen en acties kan ‘werkgeluk’ in iedere organisatie als strategisch punt op de agenda worden gezet en geïntegreerd worden op de werkvloer.

  • Meten is weten! Begin met te onderzoeken waar jullie nu staan. Hoe gelukkig is de gemiddelde werknemer in jouw organisatie?
  • Ga voor een modern beleid waar de werknemer voorop staat. Boven cijfers en KPI’s staat het creëren van een aangename sfeer en een gelukkige bedrijfscultuur.
  • De integratie en het opstellen van een plan om een betere werkomgeving te creëren en een fijnere sfeer is één ding. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen binnen de organisatie ook op de hoogte is van deze nieuwe aanpak. Een open communicatie over waarom en de nieuwe normen expliciet delen, is een cruciale stap.
  • Lead by example: leidinggevenden bekleden een voorbeeldrol; de verandering in attitude moet bij hen beginnen.
  • Staat alles neergeschreven en is het voor alle werknemers allemaal duidelijk wat de nieuwe normen zijn? Een sterk HR-beleid zorgt ervoor dat het niet bij een ‘bevlieging’ blijft.

Natuurlijk zijn er tal van andere tips die specifiek ingaan op wat je moet doen als werknemer om je gelukkiger te voelen op de werkvloer. 

Dit is eerder zeer persoonlijk.

Als je wilt dat het hele bedrijf structureel en op lange termijn tevreden blijft, dan is het belangrijk om echt aan de basis te werken. De uitwerking van een ‘geluk-strategie’ is zeer afhankelijk van jouw organisatiestructuur en cultuur. Grotere bedrijven gaan waarschijnlijk heel wat meer communicatie en acties moeten voeren alvorens zij resultaten zien. 

Afhankelijk van de cultuur kan het zijn dat iets goed werkt bij het ene bedrijf, maar bij het andere bedrijf, met een andere cultuur of hiërarchie, dezelfde ingrepen niets opleveren.  

Belangrijk alvorens te gaan ‘sleutelen’ aan de basis van uw organisatie is dat je echt moet analyseren wat de huidige situatie is en waar je naartoe wilt en kan met jouw organisatie.

Onthoud vooral: Happy werknemer, happy organisatie!

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!