Skip to content

In tegenstelling tot vroeger blijven mensen niet hun ganse loopbaan bij dezelfde werkgever. Van nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt wordt geschat dat ze meer bij verschillende werkgevers zullen werken gedurende hun loopbaan, en dit in diverse jobs. Hier komt nog bij dat de huidige arbeidsmarkt gespannen en hoogst competitief is. Één van de grootste uitdagingen van organisaties blijft het aantrekken én behouden van de juiste mensen om continuïteit en groei te garanderen.

De uitdaging van instroom genereren en mensen behouden wordt steeds complexer aangezien de verwachtingen van het werk hoger liggen dan vroeger: waar men nog niet zo lang geleden ging werken om te (over)leven, verlangen mensen vandaag steeds meer en meer van de relatie met hun organisatie, met hun leidinggevende en met elkaar. Dit is waar het belang van organisatiebetrokkenheid komt kijken. Betrokkenheid is je verbonden voelen met jouw organisatie en het werk dat je doet. Het heeft de positieve gevolgen van minder ziekteverzuim, beter, sneller en harder werken, een hogere motivatie, sterkere werktevredenheid en een hogere retentie. Iedere werkgever wil betrokken werknemers, maar dit komt niet zomaar. Om betrokken werknemers te krijgen, moet je als organisatie ook betrokkenheid naar jouw mensen tonen.

Een andere uitdaging is de snel veranderende arbeidsmarkt. Door toenemende globalisering, digitalisering en technologische vooruitgang veranderen jobs constant en worden er nieuwe in het leven geroepen. Om bij te blijven in deze snel veranderende werkwereld is een leven lang leren cruciaal. Onze consultants moeten hun kennis, vaardigheden en attitudes constant aanscherpen om inzetbaar en aantrekkelijk blijven. Gegeven het toenemende belang van betrokkenheid en constante ontwikkeling spelen we hier bij clearXperts met veel overtuiging op in. In het vervolg van deze blog lees je hoe we samen verder blijven groeien met de juiste mensen.

Betrokkenheid

Als bedrijf actief in Projectsourcing, Interim Management en RSS, is betrokkenheid creëren geen evidentie: onze meer dan 100 consultants zitten verspreid over heel Vlaanderen bij verschillende klanten. Hoewel je als consultant met veel verschillende mensen in contact komt, blijf je toch altijd voor een stuk een outsider. Je maakt geen vast deel uit van het team bij de klant en de projecten zijn altijd maar tijdelijk. Wanneer je betekenisvolle relaties hebt opgebouwd, is het al weer bijna tijd voor de volgende uitdaging.

Bij clearxperts spelen we hierop in door regelmatig leuke evenementen, inspiratiesessies en bijeenkomsten te organiseren voor onze consultants. Denk maar aan samen de Warmathon lopen voor Kom Op Tegen Kanker, het jaarlijkse Kickoff event, de zomer BBQ, het teambuilding weekend, enz. Verder is er op het einde van elk kwartaal een inspiratiesessie en infomeeting waarna er nog tot in de vroege uurtjes informeel genetwerkt wordt. Hier spelen we in op één van onze 5 organisatiewaarden: de funfactor. Deze funfactor wordt ook door de consultants zelf gewaardeerd en als sterkte van het bedrijf benoemd. De funfactor leidt tot organisatiebetrokkenheid. Het is dus een belangrijke strategie om zowel onze sterke klanttevredenheid te garanderen als de juiste mensen in de organisatie te behouden.

Ontwikkeling

Een tweede belangrijk aspect om samen te groeien is een sterke focus op de constante ontwikkeling van onze consultants. Zo wordt voor elke consultant bij aanvang van een nieuw project het Pre-Event-Review (PER) document opgesteld en besproken. Dit is een gesprek waar de consultant in dialoog gaat met zijn/haar mentor om de persoonlijke leerdoelen en aspiraties voor het nieuwe project te bespreken. Na afloop van elk project wordt in het After-Event-Review (AER) overlopen welke leerdoelen behaald zijn, en wat de volgende stappen zijn. Hierdoor challengen we onze consultants om te blijven investeren in hun eigen ontwikkeling en hier zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. We groeien hierdoor samen, zowel als individu als bedrijf. Verder wordt er elk kwartaal minstens één opleiding voorzien. De topics zijn actueel en toegespitst op onze consultants in Finance, HR en Sales & Marketing.

Twee vliegen in één klap

Slagen we er als clearXperts in om betrokkenheid en ontwikkeling te combineren? Zeker wel. Zo organiseren we regelmatig inspiratiesessies voor onze consultants. Dit zijn vrijblijvende sessies waar senior consultants en gastsprekers uiteenzettingen geven over thema’s uit het vakdomein, ervaringen delen, interactieve oefeningen uit de doeken doen, brainstormsessies organiseren en veel meer. Bovenal is het ook een ideale opportuniteit om de collega consultants te leren kennen en samen plezier te maken. Uit een recente interne bevraging bleek dat deze inspiratiesessies zowel de competenties van onze consultants uitbouwen als de betrokkenheid met clearXperts verhoogd. Het is de ideale manier om elkaar beter te leren kennen en met extra waardevolle bagage bij de klant binnen te stappen.

Bronnen:
https://www.securex.be/nl/blog/werkgevers/werken-in-de-toekomst

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!