Skip to content

Als Chief Financial Officer ben je verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit van je organisatie. Jouw werkzaamheden bepalen voor een groot deel het succes van je organisatie.

Om het succes van je onderneming vast te stellen, is het in de eerste plaats belangrijk om KPI’s op te stellen. Deze ‘Kritieke Prestatie Indicatoren’ stel je op aan de hand van je doelstellingen. Ze geven je inzicht in de stand van zaken en meten op die manier het succes van je organisatie.

Je kunt KPI’s op verschillende niveaus binnen je organisatie opstellen:

  • Voor het meten van je missie, visie, strategische doelstellingen.
  • Voor het meten van de doelstellingen binnen een bepaald domein van je organisatie.
  • Voor het meten van het succes van bepaalde opdrachten of campagnes.

Financiële KPI’s zijn er specifiek om als CFO je financiële doelstellingen te meten.

De beste financial KPI’s

Er zijn voor iedere organisatie een aantal algemene financiële KPI’s die uitermate geschikt zijn om het financiële succes van je bedrijf te meten.

Financial KPI: Omzet

Geld verdienen is de bottom line van (bijna) ieder bedrijf. En de beste manier om te meten of je als bedrijf meer of minder geld aan het verdienen bent, is het meten van je omzet. Stijgt je omzet, dan is dit een indicator dat je bedrijf aan het groeien is; je hebt dan immers (voor) meer verkocht. 

Een stijging van je omzet is interessant voor het aantrekken van eventuele investeerders. Daarnaast kun je hierdoor vaak efficiënter inkopen. Je moet namelijk méér inkopen en dat brengt je in een betere onderhandelingspositie.

Financial KPI: Winst (netto en bruto)

Je winst toont hoeveel geld er van je omzet overblijft na aftrek van alle kosten. Je winst is belangrijk om als bedrijf te kunnen blijven groeien, voor investeringen en aandeelhouders. 

Je kunt deze KPI winst onderverdelen in twee sub-KPI’s:

  • Nettowinstmarge: hiermee kun je in kaart brengen hoeveel winst iedere euro omzet oplevert. Als deze marge laag is, betekent het dat kleine veranderingen in de kosten die je hebt, kunnen zorgen voor het drastisch afnemen van de winst.
  • Brutowinstmarge: hiermee breng je in kaart wat het verschil is tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van je producten en/of diensten. Producten of diensten met een lage brutowinstmarge kosten feitelijk te veel in vergelijking met wat ze opbrengen. Dit kan een negatief effect hebben als je zou willen investeren. 

Financial KPI: ROI (Return On Investment)

Je kunt niet verkopen of geld ‘binnenhalen’ als je niet investeert. Voor ieder product en/of dienst dat je als bedrijf verkoopt, is het belangrijk om te meten wat dit effectief oplevert. De KPI Return On Investment meet het rendement van de verschillende producten en diensten. 

Door deze KPI consequent op te stellen voor ieder product/dient binnen je organisatie, kun je een goed beeld krijgen van welke producten en/of diensten het meeste opleveren en welke dus het meest opportuun zijn om in te investeren

Overigens is het niet alleen interessant om de ROI op je producten/diensten te meten. Ook wanneer je bedrijf bepaalde campagnes, acties of marketinginspanningen initieert om de omzet te vergroten, is het belangrijk om hier de ROI van te meten. Zo weet je welke marketinginspanningen het meeste effect hebben.

Financial KPI: Cash

Een andere belangrijke KPI voor bedrijven is de cashpositie. Hoeveel cash is er aanwezig binnen de organisatie? Dit is een belangrijk gegeven om in de gaten te houden. Het bepaalt namelijk hoe stabiel je bedrijf is om bepaalde onvoorziene omstandigheden te overbruggen. Hoe lager de cashpositie is, hoe lastiger dit zal zijn. Er moeten dan andere, meer omvangrijke maatregelen genomen worden (bijvoorbeeld besparingen op personeel). 

De vier KPI’s hierboven zijn indicatoren die voor ieder bedrijf belangrijk zijn om succes te meten. Uiteraard blijft het niet bij deze KPI’s. Als organisatie stel je idealiter in het belang van je organisatie meer KPI’s op. Op financieel gebied kun je bijvoorbeeld denken aan:

  • Operationele winstmarge
  • Verkopen die in de pipeline zitten
  • Omzet per klantgroep
  • Percentage klanten met domiciliëring

En zo zijn er nog veel andere KPI’s te bedenken. Belangrijk is dat je alleen die zaken meet die ook effectief iets zeggen over je doelstellingen. 

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!