Skip to content

In heel wat bedrijven is er een stijgende vraag naar competentieontwikkeling. Bedrijven zelf willen meer gekwalificeerde mensen in het bedrijf tewerkstellen, en werknemers wensen zich almaar meer te ontplooien. 

Beide partijen willen groeien met de organisatie. 

Het perfecte moment dus om in te zetten op competentiemanagement.

Deze trend komt er voornamelijk doordat bedrijven, technologieën en technieken steeds sneller veranderen en evolueren. Dat zorgt ervoor dat er langs verschillende kanten meer druk wordt uitgeoefend op medewerkers en organisaties om bij te blijven met de laatste evoluties. Bedrijven zullen anders niet langer relevant zijn en klanten zouden wel eens kunnen overlopen naar een concurrent die wél de kennis beheerst. 

Medewerkers van het bedrijf hebben loyaliteit voor hun werkgever en willen ook dat het bedrijf zijn relevantie blijft behouden. Anderzijds is het ook voor hen belangrijk om zich te ontwikkelen met oog op andere taken, functies of jobs in de toekomst.

En dan zijn er ook nog de millennials die veel te maken hebben met de trend van competentiemanagement. Een hoofdeigenschap van deze generatie is hun enorme focus op bijleren. Zij gaan niet alleen op zoek naar een job die de facturen betaalt, maar ook een waar ze groeipotentieel en voldoening uit halen en waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

Wat houdt competentiemanagement in?

Competentiemanagement houdt in dat competenties (verder) worden ontwikkeld met oog op het behalen van vooropgestelde doelstellingen. Daarna kunnen medewerkers meer worden ingezet op een grotere variatie van opdrachten, projecten en taken, en worden zijn gezien als experts.

Deze ontwikkeling gebeurt niet door eenmalige opleidingen, maar is een proces van langere duur, waarbij er constant wordt gefocust op het ontwikkelen van competenties die vooraf zijn vastgelegd. 

Het bepalen van het einddoel van de competentieontwikkeling gebeurt op organisatorisch niveau in samenspraak met de medewerker(s). 

Zo zijn zowel organisatie als medewerker op de hoogte van waar ze samen naartoe willen, en is het voor alle partijen duidelijk wat er wordt verwacht.

Het doel van competentiemanagement kan in twee delen worden opgesplitst:

  • Inspelen op de strategische doelen van de organisatie door de competenties van de medewerkers af te lijnen met oog op het behalen van die doelstellingen.
  • Betrokkenheid, groeikansen en loyaliteit van medewerkers bevorderen en vergroten.

Investeren in leren

Doet jouw bedrijf nog niet aan competentiemanagement? Dan wordt het hoog tijd te starten!

Achterhaal eerst welke kerncompetenties vereist zijn binnen de organisatie, welke competenties ontbreken voor verdere ontwikkeling van de gehele organisatie, en welke aanwezig zijn, maar verder ontwikkeld moeten worden?

Als je hebt uitgezocht welke weg er moet worden ingeslagen, wordt het tijd om het management samen te roepen en uit te leggen waar de hele organisatie naartoe moet gaan

Competentiemanagement behoort toe aan HR-management en wordt regelmatig door andere afdelingen gezien als een ‘gemakkelijke, eenmalige klus’ die geklaard moet worden. Laat het personeel een boek lezen of organiseer een opleidingsdag en daarmee is de kous af.

Niks is minder waar. 

Competentiemanagement is een constant en doorlopend proces dat door ieder lid van de organisatie moet ondersteund worden. Zowel de HR-afdeling, als de managers van elke afdeling moeten mee zijn in het verhaal en zich verantwoordelijk voelen voor de verwezenlijking van de doelstellingen.

Uitwerking van het proces

Voor de uitwerking van de competentiemanagement zijn er enorm veel manieren. 

Natuurlijk hangt alles af wat voor doelstellingen men wilt bereiken. Daarna kan de HR-afdeling zich buigen over het in praktijk brengen.

Een veel gebruikte uitwerking en bevorderende methode om alle medewerkers een betrokken gevoel te geven, is door een persoonlijk leerplan of ‘personal development plan’ op te stellen. 

Dat plan wordt individueel bepaald samen met de HR-verantwoordelijke. 

Tijdens een personal development plan-meeting worden de persoonlijke doelstellingen en de bedrijfsdoelstellingen op elkaar afgestemd om tot een consensus te komen over hoe de verdere ontwikkeling zal gebeuren van de medewerker. 

Zo wordt jouw organisatie beloond met een gemotiveerd en professioneel team vol experten in hun vakgebied.

Verwacht een positieve interne verandering

Na de integratie en het begin van de uitvoering van competentiemanagement, zal je snel een positieve verandering ervaren. 

Competentieontwikkeling zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde richting staan en men dezelfde taal spreekt binnen de organisatie.

De doelstellingen zijn bekend bij alle medewerkers dankzij het organiseren van het competentiemanagement en het persoonlijk ontwikkelingsplan. Er wordt doelgerichter gewerkt.

Verduidelijking in het personeelsbeleid

Competentiemanagement integreren in het bedrijf helpt om meer sturing te geven aan het personeelsbeleid. 

Je kan doelstellingen communiceren en daardoor kansen geven aan medewerkers om zich te ontwikkelen en bewijzen.

Ook voor selectie en werving heb je enkele duidelijke maatstaven waaraan de sollicitanten minimaal moeten voldoen, alvorens ze in aanmerking komen om in jouw organisatie aan de slag te gaan.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!