Skip to content

Dubbelinterview met Francis Costenoble en Thierry Michiels

Met 11.000 medewerkers — franchisenemers niet inbegrepen— en meer dan 750 winkels is Carrefour Belgium een grote speler in ons land. Dankzij de omvang van het bedrijf krijgen de werknemers veel mogelijkheden om zich professioneel te ontwikkelen.

Van positie wisselen en bruggen slaan

Carrefour is een typevoorbeeld van een bedrijf dat weinig taboes kent op het vlak van flexibiliteit in carrièreplanning”, zegt Francis Costenoble, directeur commerciële administratie, boekhouding en fiscaliteit. “Veel mensen blijven hier langere tijd omdat ze niet gebonden zijn aan een bepaalde silo. Het is perfect mogelijk hier te starten in finance en later naar marketing of verkoop te gaan.”

Ook Francis Costenoble en Thierry Michiels, directeur beheerscontrole, hebben van die flexibiliteit gebruikgemaakt. De eerste had tien jaar ervaring in beheerscontrole, de andere werkte jarenlang op boekhouding en administratie. “Iets meer dan een jaar geleden heeft het bedrijf een berekend risico genomen en wisselden we van rol”, vertelt Thierry. “We blijven in elkaars buurt om elkaar te ondersteunen, maar leren wel een nieuw métier en krijgen een ruimere basis. Daar komen niet alleen wij beiden sterker uit, maar ook het bedrijf gaat erop vooruit. We kennen bovendien de ander z’n problemen en kunnen bruggen slaan tussen de verschillende afdelingen.”

Voortdurend uitgedaagd worden

Thierry Michiels startte in boekhouding en fiscaliteit en werkte de eerste vijf jaar van zijn carrière voor Quick Restaurants. “Ik startte er als junior accountant en werd later verantwoordelijke thesaurie Benelux. Daarna ben ik naar Carrefour Belgium overgestapt om hier te werken in een nieuw op te richten departement: SAP en finance. Hier deed ik de SAP-implementaties en dankzij mijn kennis van de systemen kreeg ik na vijf jaar het departement onder mijn hoede. Tot februari vorig jaar, toen ik de switch maakte naar controlling. Ik voelde de drang om me daar verder in te ontwikkelen. Carrefour stimuleert ook dat we onze expertise uitbreiden en uit onze comfortzone treden, om meer flexibele managers te krijgen.”

Francis Costenoble komt dan weer uit de banksector en startte na een interne audit bij Carrefour Belgium. “Ik deed er controlling voor logistiek en aankoop en kon na een tijdje in Frankrijk aan de slag als nationaal controllingdirecteur. Uiteindelijk ben ik voor mijn familie naar België teruggekeerd. Ik heb een aantal strategische projecten begeleid, maar met de overstap van Thierry kwam er een mooie opportuniteit vrij. Nu merk ik dat ik opnieuw wordt uitgedaagd. Binnenkort start ik met een project voor changemanagement, wat me weer uit mijn comfortzone haalt. Uiteraard weet het management dat we daarvoor openstaan; we worden gestimuleerd om actie te ondernemen.”

Flexibel werken begint bij automatisatie en ‘paperless’ werken

Binnen de afdeling die Francis Costenoble beheert en die zo’n 160 medewerkers telt, verwerkt men de volledige boekhouding (aankoop, verkoop, filialen), de fiscaliteit (btw, accijnzen, directe vennootschapsbelastingen, milieutaksen) en tot slot de commerciële administratie, met het beheer van leveranciers, hun referenties, de planogrammen, de promoties, enzovoort.

Bij Thierry Michiels staat het team van 40 mensen dan weer in voor alle vormen van beheerscontrole: van pure businesscontrolling (budgetten maken, strategisch plan opstellen, projecteren naar een forecast, meten en bijsturen, support voor alle operationele medewerkers, van aankoop over logistiek en hr tot de verkooppunten) tot reporting en corporate controlling – oftewel de brug slaan tussen de landelijke gegevens en het moederbedrijf in Parijs. “Slechts één segment behoort niet tot onze afdeling”, zegt Thierry. “Voor thesaurie, de kasstromen, is een andere collega verantwoordelijk.”

Dat alle processen sterk geautomatiseerd zijn, helpt enorm om de flexibiliteit in de teams te versterken. “We werken eigenlijk aan e-finance”, zegt Thierry. Francis vult aan: “Alle data zijn 24/7 toegankelijk voor alle operationele medewerkers. Voor de afhandeling van alle bestellingen bij onze leveranciers werken we via Electronic Data Interchange. Via dat systeem ontvangen de juiste personen automatisch alle bestellingen, verzendnota’s en facturen. Als je weet dat we ongeveer honderdduizend facturen per maand verwerken, betekent dat een enorme besparing op papierstromen, tijd en personeelsinzet. Door e-reporting en e-facturatie naar onze franchisenemers proberen we zo veel mogelijk ‘paperless’ te doen. Dat zorgt voor efficiëntie, maar het creëert ook meer mogelijkheden tot flexibiliteit. Als we een dag thuiswerken, kunnen we alle gegevens van thuis uit consulteren.”

Meegaan in creativiteit en innovatie

“Sinds een paar jaar is op onze afdelingen een dag per week thuiswerken toegestaan als de functie het toelaat en de medewerker over voldoende autonomie beschikt”, zegt Thierry. “Flexibiliteit is er niet enkel voor de efficiëntie, maar ook voor het welbevinden van de medewerkers. De verplaatsingen naar Brussel zijn er de jongste jaren niet eenvoudiger op geworden. Bovendien hebben mensen ook steeds langere carrières en is dit een manier om de combinatie werk-privé beter in te vullen.”

Francis vult aan: “Finance heeft de naam een wat saai departement te zijn, maar op veel vlakken zijn wij de pioniers in het bedrijf. Zo hebben we een test met rechtstaand vergaderen opgezet, en proberen we ruimtes te creëren waarin onze medewerkers creatief en innovatief kunnen zijn.” “In de distributie gaat het niet zomaar om verkopen, maar heb je die creativiteit sterk nodig”, stipt Thierry nog aan. “Als backoffice finance proberen we daarin mee te gaan.”

Flexibel werken

In de beide teams vertalen creativiteit en flexibiliteit zich ook in andere zaken. Zo worden mensen vaak de baan opgestuurd om ideeën op te doen. In de eigen winkels, maar ook bij de concurrentie. En dat zijn niet alleen de andere grote spelers maar ook buurtwinkels en nichezaken. Daarnaast zorgen overschrijdende projecten ervoor dat medewerkers veel kennis en ideeën uitwisselen.

“We willen hen zo veel mogelijk responsabiliseren”, zegt Francis. “Mensen ontplooien zich, groeien, worden ondernemender door de verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat ze krijgen. Dat vraagt van ons de flexibiliteit om onze eigen aanpak los te laten en van hen om hun comfortzone te verlaten.” Thierry: “Het cliché wil dat boekhouders en andere financiële profielen introverte types zijn. We zoeken net géén bureaumensen, maar medewerkers die uit hun bubbel treden. Dat vraagt een inspanning, zowel van ons als van die mensen.”

Carrefour en clearXperts

“Het grootste deel van onze noden kunnen we binnenshuis invullen”, zegt Francis Costenoble. “Met externe partners werken we enkel samen voor heel specifieke projecten waarvoor we de knowhow niet in huis hebben of wanneer dringend een tijdelijke invulling nodig is.”

“Als iemand doorgroeit, moeten we die stoelendans soms even ondersteunen, om de medewerkers extra zuurstof te geven”, vult Thierry Michiels aan. “Zo is er de tijd om de opvolger op te leiden en kan hij of zij zich inwerken.”

Opdrachten worden altijd opengesteld voor verschillende aanbieders, waaronder clearXperts, vertelt Thierry. “We merken dat onze externe partners meestal snel goede profielen kunnen selecteren. We hebben nog maar weinig onaangename verrassingen gehad.”

“Voor hun interim-mensen heeft werken bij ons ook voordelen. Wie bij ons terechtkomt, gaat buiten met nieuwe bagage.” Francis: “We geven veel verantwoordelijkheid aan medewerkers. Ze kunnen hier bijvoorbeeld SAP van a tot z onder de knie krijgen. Dankzij onze samenwerkingen krijgen wij dus de juiste mensen wanneer we hen nodig hebben, terwijl we zelf ook een grote meerwaarde bieden aan die medewerkers.”

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!