Skip to content

Big data is de laatste jaren steeds meer aanwezig in verschillende ondernemingen.

Zo houdt momenteel al één op de vijf Belgische bedrijven zich bezig met het verzamelen van big data en geeft maar liefst drie op de vier ondernemingen aan dat big data hen kan helpen om betere beslissingen te nemen.

Een positief signaal dus voor financials binnen een bedrijf, aangezien zij zoveel mogelijk informatie en cijfers nodig hebben om vooruitziende prognoses te maken en toekomstige bedrijfsstrategieën uit te werken.

Daarnaast brengt big data ook op andere vlakken opportuniteiten met zich mee voor financials. We lichten ze hieronder voor je toe!

1. Analytische, adviserende en communicatieve functies voor controllers

Sinds de komst van big data, hebben controllers de mogelijkheid om een heel andere invulling te geven aan hun functie dan degene die ze al jaren kennen.

Waar vroeger gegevens handmatig en op een tijdrovende manier werden verzameld, maken doorgedrevens softwareprogramma’s het mogelijk om big data automatisch en in no time voor hen bijeen te brengen.

Hierdoor kunnen moderne controllers zich meer toeleggen op:

  1. Uitgebreide data-analyses maken;
  2. Professioneel financieel advies geven;
  3. Voorspellingen voor de toekomst maken.

Ze worden met andere woorden een volwaardige business partner voor het bedrijf die ook met andere afdelingen communiceert om zo een toekomstige bedrijfsstrategie uit te bouwen.

Controllers die daarentegen geen ambitie of aanleg hebben om een volwaardige business partner te worden en communicatief niet zo sterk zijn, krijgen dan weer de kans om zich te ontplooien tot echte big data-analisten.

Door middel van doorgedreven trainingen voor automatisatie en statistische technieken, kunnen de big data-experts relevante analyses aanleveren aan de business controllers.

2. Verhoging van het rendement

Big data maakt het mogelijk om tal van data te koppelen en te ontdubbelen.

Financials hoeven zich dus niet langer meer bezig te houden met dit manueel te doen, waardoor er efficiënter en nauwkeuriger gewerkt kan worden.

Bovendien komt er meer tijd vrij voor andere zaken, wat maakt dat er ruimte is voor rendementsverbetering en meer afgeleverd werk op dezelfde tijdspanne.

Ook risk management en fraudepreventie kunnen verder worden verbeterd, wat de kosten voor het bedrijf opnieuw in vermindering brengt.

3. Beter inzicht in de markt en de toekomst

De laatste jaren heeft finance met allerlei ontwikkelingen te maken gehad. Denk maar aan flexibilisering, veranderende klantwensen, digitalisering, integrated reporting, …

Ook de komst van big data heeft nieuwe eisen gesteld aan de job als financial en het vak veel dynamischer gemaakt.

Het is niet langer meer voldoende om de jaarcijfers van dit jaar te vergelijken met die van het voorgaande jaar, maar men streeft nu ook meer en meer naar proactief advies en een kijk op de toekomst.

Bovendien maakt big data het mogelijk om de oorzaak te vinden van gevonden afwijkingen in de cijfers. Dit komt doordat big data inzicht geeft in wat er in de markt gebeurt, wat vergelijkingen maken, makkelijker mogelijk maakt.

4. Nieuwe bedrijfsmogelijkheden

Door big data te verzamelen, is het voor financials veel eenvoudiger om verbanden te leggen binnen de organisatie en een blik te krijgen op andere marktspelers buiten de organisatie.

Zo kan finance informatie vinden die inspiratie biedt voor nieuwe bedrijfsmodellen, markten, producten of bijvoorbeeld een samenwerking met één of meerdere partners.

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!