Skip to content

Als externe adviseur of consultant kom je – soms voor enkele dagen, soms voor jaren – bij een bedrijf terecht waar je problemen analyseert en oplossingen uitwerkt. Je werkt voor een consultingfirma, maar gaat elders aan de slag. Moeilijk? Soms, maar met deze tips lukt het zeker.

1. Communiceer veel en duidelijk

Als externe adviseur kun je maar beter sterke communicatieskills hebben. Je moet dagelijks veel en duidelijk communiceren met zowel je moederbedrijf als met je nieuwe collega’s op je tijdelijke werkplek. Wees bereid om telkens nieuwe mensen te leren kennen en sta open voor verschillende soorten karakters. Met een sociale ingesteldheid leg makkelijker interessante contacten die later nog van pas zullen komen.

2. Wees leergierig en opmerkzaam

Door het tijdelijke karakter van consultancy moet je je steeds opnieuw inwerken in de activiteiten van het bedrijf en de teams waarin je terechtkomt. Observeer daarom in het begin aandachtig de werkwijze van je collega’s en grijp elke kans voor ‘on the job learning’. Neem deel aan zo veel mogelijk trainingen en vraag proactief om meer uitleg als iets niet duidelijk is. Je hoeft heus geen expert in alles te worden, maar wel iemand die mee kan met ieder team.

extern adviseur tips

3. Goede externe adviseurs maken zich de bedrijfscultuur eigen

Elk bedrijf heeft uiteraard zijn eigen bedrijfscultuur. Doe je best om de nieuwe bedrijfssfeer goed aan te voelen en hem je eigen te maken. Zo ziet je team jou als een echte collega en voel jij je sneller thuis. Het is soms een spreidstand tussen de bedrijfscultuur van het consultingbedrijf waar je werkt en het bedrijf van de klant, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Meer zelfs: consultants leren zo om zich heel flexibel op te stellen, wat ze later gegeerd maakt op de jobmarkt.

Je ziet het: als externe adviseur zijn je soft skills belangrijker dan ooit!

Heb je een vraag of wil je met ons samenwerken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!