Skip to content

Melding van een inbreuk

Wij kunnen enkel meldingen ontvangen met betrekking tot volgende gebieden:

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen;
 • bestrijding van belastingfraude;
 • sociale fraudebestrijding.

Het indienen van deze melding kan volledig anoniem. Inzendingen worden enkel behandeld door de persoon die binnen clearXperts bevoegd is voor het behandelen van jouw melding.

 • Indien je anoniem een melding doet, heeft clearXperts geen inzage in jouw identiteit, noch jouw contactgegevens. clearXperts waarborgt alleszins de geheimhouding van jouw identiteit indien je je wel bekend maakt. Dit geldt zowel wanneer je je onmiddellijk bekend maakt als wanneer je pas later besluit jouw identiteit vrij te geven.

 • Tevens waarborgen wij de vertrouwelijke behandeling van alle communicatie en uitwisseling van bestanden in welke vorm ook. clearXperts wijst elke vraag om inzage, uitleg of afschrift door derden af indien de openbaarmaking de geheimhouding van jouw identiteit schendt.

 • Enkel als je een geldig contactgegeven (e-mailadres of telefoonnummer) hebt ingegeven ontvang je van clearXperts een unieke en persoonlijke referentie.

 • Enkel jijzelf en de persoon die binnen clearXperts  bevoegd is voor het behandelen van jouw melding, hebben inzage op deze referentie. Dit bewijst dat je de melder bent en dien je zorgvuldig te bewaren. Je kan je beroepen op de bescherming voorzien in de Europese richtlijn en nationale wetgeving.

 • De persoon die binnen clearXperts bevoegd is voor het behandelen van jouw melding ontvangt jouw melding. Deze behandelt jouw melding in alle onafhankelijkheid en vertrouwen. Binnen uiterlijk 7 dagen krijg je een bevestiging van jouw melding. Dit geldt niet als jij een anonieme melding hebt ingegeven.

 

Bescherming

Klokkenluiders worden beschermd tegen represaillemaatregelen. De bescherming geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor personen die in een andere hoedanigheid de klok luiden. 

Wat werknemers betreft, omvat dit bescherming tegen allerlei acties vanwege de werkgever zoals ontslag, negatieve evaluatie, geen promotiemogelijkheden of degradatie, wijziging van de arbeidsvoorwaarden, tuchtsancties, niet-verlenging van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, intimidatie of pesterijen, … 

Klokkenluiders komen in aanmerking voor de beschermingsregeling op voorwaarde dat zij, op het moment van de melding, redelijke gronden hadden om aan te nemen dat de gemelde informatie waarheidsgetrouw was en dat de informatie binnen de werkingssfeer van de wet viel, en dat zij hetzij een interne of externe melding hebben ingediend, hetzij een openbare bekendmaking hebben gedaan.

Wens je een melding te maken van een daadwerkelijk of mogelijke inbreuk? Dan kan je die melding doorgeven via onderstaande formulier.